X Close

ค้นหาข้อมูลในเว็บนี้ พิมพ์คำหลัก (Keywords) ในช่อง search.....


ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม คนที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday59

Today:2021
Visitors Counter
Home บทคัดย่อจากวารสาร โภขนาการ (Abstracts from Journal)

วารสารสุขภาพและโภชนาการ (Journals for health)

บทคัดย่อที่เลือกสรร นำมาเสนอ

  1. ผักและผลไม้รวมข่วยบรรเทาเบาหวานชนิดที่ 2

    ชื่อบทความ การลดลงของไข่ขาวในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หลังได้รับผักและผลไม้รวมเข้มข้นกับกรด แอสคอร์บิก  : รายงานผู้ป่วย 10 ราย  วารสารวิชาการแพทย์ เขต 15-17  ปีที่ 22 ฉบับที่ 2(ฉบับแทรก) เม.ย.-มิ.ย. 2551  หน้า 1017-1023  รายงานโดย   สุเมธ  เฟื่องมารยาท พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานจำำนวน 10  ราย  หลังจากได้รับผักและผลไม้เข้มข้นชนิดเม็ด ร่วมกับ กรดแอสคอร์บิก   จำนวน 1 เดือน  ส่วนใหญ่อาการดีขึ้น  จึงควรมีการรณรงค์ให้ผู้ป่วยเบาหวานรับประทานผักและผลไม้ทีมีน้ำตาล fructose  อย่างเหมาะสม  (คลิ๊กเพื่ออ่านบทความ  > สมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน และ อาหารเส้นใยในผักผลไม้ ช่วย บรรเท่าโรคเบาหวานได้)

  2. การปฏิบัติธรรมและผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดย นางสาวนิชฎา รู้น้อม วิทยานิพนธ์  2550 ศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ที่หลังจากปฏิบัติธรรมแล้วมีอาการดีขึ้น      ผู้ป่วยทุกระยะตั้งแต่ระยะแรกจนถึงระยะสุดท้ายได้รับผลดีทางด้านจิตใจ คือ จิตใจสงบขึ้น สามารถยอมรับกับโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นได้  ส่วนผลทางด้านร่างกายนั้นผู้ป่วยไม่ว่าจะอยู่ในระยะใด หากผู้ป่วยปฏิบัติธรรมมาเป็นระยะเวลานานหรือปฏิบัติธรรมตั้งแต่ทราบว่าเป็นมะเร็งพร้อมทั้งรับประทานอาหารมังสวิรัติร่วมด้วย เซลล์มะเร็งจะลดลงหรือหายขาดไปเลยภายในระยะเวลาเพียงไม่นาน  ส่วนผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แล้วนั้น การเจริญมรณานุสติ การนึกถึงความตายอยู่ทุกขณะจิต และกฎแห่งไตรลักษณ์จะมีส่วนช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยให้กล้ายอมรับและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างไม่ทุกข์ทรมาน ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารมังสวิรัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติ-ธรรมด้วยเนื่องจากการที่ได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมระหว่างที่ปฏิบัติธรรมจึงทำให้ผู้ป่วยคิดที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์อื่น ๆ เพราะเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งของการเป็นโรคมะเร็งนั้นก็มาจากผลกรรมที่เกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์ นอกจากนี้แล้วการรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์จะช่วยให้โรคมะเร็งรักษาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากอาหารที่เซลล์มะเร็งใช้หล่อเลี้ยงตัวมันเองก็เป็นอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ซึ่งหากลดอาหารจำพวกนี้ไปได้เซลล์มะเร็งก็จะไม่มีอาหารให้มันแบ่งแยกเซลล์ไปตามอวัยวะส่วนอื่น ๆ ได้อีก ส่งผลให้การปฏิบัติธรรมใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติน้อยลง

บทความยอดนิยม(Top Articles)

สมาคมมังสวิรัติ ชม.(CM TVA)

ร้านอาหารมังสวิรัติ/เจ (Veggie Rest.)

แหล่งข้อมูลฟรี ด้านวิถึมังสวิรัติ/เจนานาขาติ- Free Web of data source about vegetarianism in Thailand and Asia