X Close

ค้นหาข้อมูลในเว็บนี้ พิมพ์คำหลัก (Keywords) ในช่อง search.....


ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม คนที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter Today 60

Today:2021
Visitors Counter
Home อาหารลดความเสี่ยงโรคมะเร็งและต้านมะเร็ง (Anti-cancer diet) )

อาหารลดความเสี่ยงโรคมะเร็งและต้านมะเร็ง (Anti-cancer diet) )

มะเร็งคือ อะไร? มะเร็งเกิดจากอะไร? (What is cancer and where does it come from?)
ทำไมคนไทยจึงเป็นกันมาก และเพิ่มมากทุกปี?
อาหารมีบทบาทสำคัญในการยับยั้งการเกิดมะเร็งได้หรือไม่?

ควรกินหรือไม่กินอาหารอะไรดี? ..

 • ...ต้องอ่านต่อครับ...

อาหารต้านมะเร็ง

มะเร็งเป็นโรคระบาดที่ไม่ติดต่อชนิดหนึ่ง มะเร็งไม่มีเชื้อโรค มะเร็งไม่เหมือนโรคหวัดนก หรือ โรคมือเท้าปากที่เกิดจากเชื้อไวรัส หรือวัณโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

1.มะเร็งคือ อะไร? มะเร็งเกิดจากอะไร?

มะเร็งเป็นโรคทางเมตะบอลิกในระดับชีวโมเลกุล มะเร็งเกิดจากสารเคมีที่มีพิษต่อดีเอนเอที่อยู่ในเซลล์ การเกิดโรคมะเร็งค่อยเป็นค่อยไป ต้องใช้ระยะเวลานานหลายปี ยิ่งคนมีอายุยืนยาวขึ้น ในสิ่งแวดล้อมก็มีสารก่อมะเร็งเพิ่มมากขึ้นทั้งชนิดและปริมาณ ผลกระทบของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม คนมีการดำเนินชีวิตที่เสี่ยงภัยต่อโรคเมตะบอลิก (เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอ้วน) การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ความเครียดทางจิตใจ และอาหารการกินอย่างไม่สมดุล พฤติกรรม เหตุและปัจจัยเหล่านี้จะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งยิ่งมากขึ้น

นอกจากโรคมะเร็งแล้ว ยังมักมีโรคเรื้อรังอื่นๆหลายโรคที่เกิดขึ้นเพิ่มพร้อมกับโรคมะเร็งด้วย เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคไขข้ออักเสบ โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันเลือดสูง ฯลฯ

ความจริงแล้ว เราสามารถป้องกันโรคมะเร็งและโรคทางเมตะบอลิกดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นได้โดยไม่ยากนัก สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรคส่วนใหญ่มาจากตัวของเราเอง

2. คนไทยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งและการตายกันมากอย่างไรบ้าง?

เป็นที่ยอมรับกันว่า โรคอันดับหนึ่งที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด คือ โรคมะเร็ง ถัดไปคือโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นทุกปี กระทรวงสาธารณสุขระบุว่ามีคนไทยป่วยและเสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งสูงถึงปีละ 6 หมื่นคน หรือเดือนละประมาณ 5,000 คน! หรือวันละประมาณ 170 คน! หรือชั่วโมงละประมาณ 7 คน!! นับว่า เป็นตัวเลขสูงที่น่าตกใจมาก น่าห่วงใยมากที่สุด เพราะว่า สูงกว่าและน่ากลัวกว่าโรคหวัดนก โรคเอดส์เสียอีก!

โรคมะเร็งตับมีสูงที่สุดและเสียชีวิตมากที่สุดถึงร้อยละ 66 ซึ่งพบมากที่จังหวัดนครพนม รองลงมาคือโรคมะเร็งในปอด ซึ่งพบผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุดที่ภาคเหนือ ส่วนมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม พบมากที่ภาคกลาง ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยจะมีอัตราการป่วยเนื่องจากโรคมะเร็งแตกต่างกันเช่นเดียวกัน

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2551 พบว่าชนิดมะเร็งที่พบในผู้ที่อยู่ในกทม. เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้

ในเพศชาย : มะเร็งปอดและหลอดลม มะเร็งตับ มะเร็งถุงน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในเพศหญิง : มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เมื่อปรับอัตราตามอายุของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ พบว่า โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศชาย 10 อันดับ คือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก มะเร็งลำไส้ใหญ่/ทวารหนัก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมน้ำเหลือง จมูกและคอ กล่องเสียง หลอดอาหาร สมอง/ระบบประสาท ช่องคอ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งหลังโพรงจมูก และ มะเร็งหลอดอาหาร ส่วนในเพศหญิง คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก รังไข่ มะเร็งช่องปาก มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งตับ มะเร็งต่อมไทรอยด์ และ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

3. อาหารมีบทบาทสำคัญในการยับยั้งการเกิดมะเร็งได้หรือไม่?

 4. ควรกินหรือไม่กินอาหารอะไรดี?

อาหารทุกชนิดมีความสัมพันธ์ของการเกิดโรคมะเร็งมากถึงร้อยละ 30-50 ดดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไขมัน อาหารรสหวาน รสเค็ม และอาหารผ่านกระบวนการปรุงแต่งมักจะก่อมะเร็งและเร่งการเกิดมะเร็งได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกันอาหารประเภทพืชสมุนไพร ผักพี้นบ้าน ผลไม้ ธัญพืช และเครื่องเทศต่างๆซึ่งมีสารพฤกษเคมี สารต่อต้านอนุมูลอิสระ จะมีคุณสมบัติในการป้องกันและบำบัดมะเร็งได้

 • ผลการวิจัย พบว่า พืชสมุนไพรและอาหารผักพื้นบ้านสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้ ดังหลักฐานต่อไปนี้ คลิ๊กที่นี่
 1. ผักพื้นบ้านที่มีสารต้านอนูมูลอิสระ คลิ๊กที่นี่
 2. ผักผลไม้พืชพื้นบ้านไทยต้านมะเร็ง คลิ๊กที่นี่
 3. พืชผักผลไม้ทำให้ลดการสูบบุหรี่ และป้องกันมะเร็งปอดได้ คลิ๊กที่นี่
 4. าหารสำหรับผู้ที่ไม่อยากเป็นโรคมะเร็ง และผู้ป่วยมะเร็งควรสนใจและควรแสวงหามากิน คลิ๊ก

* อาหารสูตรเกอร์สันบำบัด (Gerson Therapy diet)
* อาหารแมคโครไบโอติก (Macrobiotic diet)
* อาหารชีวจิต (Body and mind diet)
* อาหารมังสวิรัติ (Vegetarian diet)
* อาหารฟังชั่นนอล (Functional food)
อาหารที่เราที่ไม่ควรกินพื่อหลีกเลี่ยง บรรเทารักษา และป้องกันโรคมะเร็ง คือ

 1. อาหารเนื้อสัตว์
 2. อาหารรสหวานด้วยน้ำตาล ไขมัน
 3. อาหารทอด ปิ้ง ย่าง จนไหม้เกรียม
 4. อาหารสำเร็จรูปในภาชนะบรรจุที่เก็บไว้นาน
 5. อาหารที่มีเชื้อราสีเขียว หรือมีสารเคมีตกค้าง


ดังนั้น การกินอาหารเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้อง ควรศึกษาก่อนกิน คือ หาอาหารสุขภาพที่ควรกินประจำ ควรเสริมอาหารที่ควรกิน หลีกเลี่ยง ละเลิกอาหารต้องห้ามทั้งหลาย จึงเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันการเกิดและบรรเทาโรคมะเร็งได้

ตัวอย่างของบุคคลที่สามารถรักษาโรคมะเร็งของตนเอง โดยการปฏิบัติตัว กินอาหารที่เหมาะสม ฯลฯ จนหายขาด ประสบความสำเร็จได้ดี

 1. คุณมนตรี อติพัฒน์ โดยธรรมชาติบำบัด และโภชนบำบัด
 2. คุณเธียร รติธรรมกุล โดยการแพทย์ผสมผสานกับธรรมชาติบำบัด

 

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บทความยอดนิยม(Top Articles)

สมาคมมังสวิรัติ ชม.(CM TVA)

ร้านอาหารมังสวิรัติ/เจ (Veggie Rest.)

อาหาร-มะเร็ง (Diet-Cancer)

แหล่งข้อมูลฟรี ด้านวิถึมังสวิรัติ/เจนานาขาติ- Free Web of data source about vegetarianism in Thailand and Asia