X Close

ค้นหาข้อมูลในเว็บนี้ พิมพ์คำหลัก (Keywords) ในช่อง search.....


ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม คนที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter Today 60

Today:2021
Visitors Counter
Home ความรู้เกี่่ยวกับอาหาร มังสวิรัติและเจ (About vegetarian food)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ/เจ

คำถาม - อาหารมังสวิรัติ หมายความว่า อย่างไร? ต่างจากคำว่า "เจ" อย่างไร?
คำตอบ - อาหารมังสวิรัติ (Vegetarian diet) คือ อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ทุกชนิด ประกอบด้วย ข้าวกล้อง ถั่ว งา พืชผัก และผลไม้นานาชนิด
 • คำว่า Vegetarian มาจากคำว่า vegetare, vegetus ซึ่งแปลว่า สมบูรณ์ ดีพร้อม สดชื่น เบิกบาน  คำว่า"ผัก" ในภาษาอังกฤษ คือ vegetable น่าจะมาจากรากศัพท์เดียวกันนี้ด้วย
 • นักมังสวิรัติ” หรือ “เวจเจททาเรียน” (vegetarian) หรือ “เวจจี” (Vegee) คำว่า “มังสวิรัติ” มาจากสองคำ
 • คำแรก “มังสะ" หรือ "มังสา” แปลว่า “เนื้อ” คำหลัง “วิรัติ” แปลว่า “การยกเว้น” หรือ ปราศจาก "มังสวิรัติ" จึงแปลว่า “การงดเว้นเนื้อสัตว์หรือการปราศจากเนื้อหรือไม่ยินดีในเนื้อสัตว์”
นักมังสวิรัติ แบ่งตามชนิดอาหารท่ี่บริโภค เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ
๑. มังสวิรัติที่กินนมและไข่ (Lacto-ovo-vegetarian) ได้แก่ ชาวคริสเตียนนิกายคริสจักร์วันเสาร์ (Seventh-Day-Adventist) และ บุคคลทั่วไป
๒. มังสวิรัติที่กินนมและผลิตภัณฑ์นม (Lacto-vegetarian) แต่จะไม่กินไข่ ได้แก่ ชาวฮินดู และ ชาวพุทธบางกลุ่ม
๓. นักมังสวิรัติบริสุทธิ์ (Vegan) ไม่กินนม ไข่ หรือผลิตภัณฑ์อาหารใดๆ ที่ได้มาจากสัตว์ทุกชนิด ได้แก่ ชาวพุทธเคร่งครัดบางกลุ่ม กลุ่มนับถือเจ้าแม่กวนอิม กลุ่มอนุตตรธรรมที่ถือศีลกินเจ และ กลุ่มสมาชิกสันติอโศก
ููุุุุึ๕. นักมังสวิรัติที่กินปลา (pescetarian) กินแต่ปลาและอาหารทะเล แต่ไม่กินเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์อาหารใดๆที่ได้มาจากสัตว์มีขาทุกชนิด
---------------------------------------------------------------------
คนส่วนใหญ่มักพูด "เจ" ทนคำว่า "มังสวิรัติ" อาจสับสน จึงอยากถามว่า อาหารมังสวิรัติ มีความเหมือนกัน หรือ ความแตกต่างจากอาหารเจอย่างไร?
ตอบ -อาหารมังสวิรัติหลักการเดียวกันกับอาหารเจ คือ 
 1. การงดการบริโภคอาหารพวกเนื้อสัตว์ทุกชนิดโดยสิ้นเชิง
 2. เป็นการตั้งจิตใจและปฏิบัติด้วยตนเองด้วยวิญญาณที่เปี่ยมด้วยความเมตตาธรรมต่อสรรพสัตว์
 3. ที่เป็นเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายและงดการเบียดเบียนตนเองและชีวิตอื่นใด ส่งเสริมชีวิตตนเองให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ
 4. แต่อาหารมังสวิรัติมีความแตกต่างกันที่ส่วนประกอบอาหารเจ จะจำกัดกว่าและเข้มงวดมากกว่า

คำถาม -
อาหารเจแตกต่างจากอาหารมังสวิรัติอย่างไร?
คำตอบ - คำว่า “เจ” เป็นภาษาจีนมาจากคำว่า “ไจ” ซึ่งมีอักษรจีนตัวสีแดงบนพื้นสีเหลืองและแปลว่า
“ไม่มีการทำลายชีวิต ไม่มีของคาว” ความหมายค่อนข้างไปในทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
คำดั้งเดิมของ “เจ” หมายถึง “อุโบสถ หรือ การรักษาศีล ๘” คือคนกินเจมักจะถือศีลร่วมด้วย
การไม่กินอาหารพวกเนื้อสัตว์ จึงมักเรียกติดปากว่า “ถือศีลกินเจ” มีเทศกาลกินเจในเดือน ๙
ผู้ปฏิบัติธรรมที่รักษาศีลความเป็นมนุษย์ จะต้องเจริญเมตตาและกรุณา จึงไม่ควรกินเนื้อสัตว์
ในเดือน ๙ ตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำถึง ๙ ค่ำ ตามปฏิทินจันทรคติแบบจีน หรือในราวปลายเดือนตุลาคมของทุกปี นาน ๙ วัน
กลุ่มชาวจีนมีประเพณีเทศกาลกินเจซึ่งเรียกว่า “เก้าอ๊วงเจ” เป็นการประกอบพิธีกรรมสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
รวมทั้งพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะเจ้าแม่กวนอิม
 • อ่านเพิ่่มเติมใน เว๊บไซต์เหล่านี้
 1. ทำไมต้องถือศีลกินเจ? เว๊บไซต์นี้
 2. เทศกาลกินเจปีนี้  เริ่มเมื่อไร? คลิ๊กดู
 3. งานบุญถือศีลกินเจ ทั่วประเทศไทย ปี 2555 คลิ๊กดู
 4. ในเทศกาลกินเจ เราจะกินอย่างไรให้ถูกหลักโภชนาการ?คลิ๊กดู (1) (2) (3)


คำถาม -เด็กเล็กควรกินเจ/มังสวิรัติหรือไม่?

คำตอบ -หากเป็นมังสวริติแบบกินนมและไข่จะไม่มีปัญหาอย่างใด ตัวอย่างประชากรชาวฮินดูในประเทศอินดียที่กินมาตั้งแต่ในครรภ์และกำำเนิดมา ดูใน เว็บนี้

แต่ถ้าเป็นมังสวิรัติแบบวีแกน คือ มังสวิรัติที่ไม่กินไข่กินนมก่อน 5 ขวบอาจมีปัญหา อ่านคำอธิบาย ดังนั้น ต้องระวังการขาดธาตุเหล์ก และไวตามิน บี12 ควรจะเสริมด้วยธาตุเหล์ก และไวตามิน บี12 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่   เป็นประจำ

 

คำถาม -กินอาหารเจ/มังสวิรัติอย่างไร จึงจะไม่ขาดสารอาหาร และไม่สบาย?

คำตอบ -หากอยากเป็นนักมังสวิีีรัติหรือนักกินเจอย่างต่อเนื่อง นาน ๆ โดยไม่มีปัญหาทางโภชนาการ เราควรศึกษาวิธีกินให้ถูกต้องก่อน

บทความยอดนิยม(Top Articles)

สมาคมมังสวิรัติ ชม.(CM TVA)

ร้านอาหารมังสวิรัติ/เจ (Veggie Rest.)

แหล่งข้อมูลฟรี ด้านวิถึมังสวิรัติ/เจนานาขาติ- Free Web of data source about vegetarianism in Thailand and Asia