X Close

ค้นหาข้อมูลในเว็บนี้ พิมพ์คำหลัก (Keywords) ในช่อง search.....


ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม คนที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter Today 44

Today:2021
Visitors Counter
Home สมาคมมังสวิรัติไทย สาขาเชียงใหม่

สมาคมมังสวิรัติไทย เชียงใหม่ (TVA Chiang Mai)

 • Nivach Tan
 • ประวัติและกรรมการของสมาคมมังสวิรัติไทย สาขาเชียงใหม่
 • สมาคมมังสวิรัติไทย สาขาเชียงใหม่เป็นสาขาหนึ่งของสมาคมมังสวิรัติไทย ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน จดทะเบียนตามกฏหมาย ไม่เกี่่ยวกับการเมือง การศาสนา และธุรกิจที่หวังกำไรใด ๆ  กรรมการสมาคม ฯ เป็นผู้มีจิตอาสา และได้รับเกียรติให้มาทำงานร่วมกัน ตามเป้าหมายของสมาคม ฯ
 • เดิมได้ก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เป็นสโมสรมังสวริััรัติเชียงใหม่ โคยมีกลุ่มนักมังสวิรัติ/เจที่สนใจร่วมกัน โดยมี ศ. เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์ เป็นนายกสโมสร มี อ ดร. ราตรี สิงคมณีเป็นอุปนายกสโมสาร และมี คุณพรเทพ ศรีนฤหล้าจากสโมสรมังสวิรัติกรุงเทพ มาเป็นพี่เลี้ยงร่วมก่อตั้ง และสถาปนาสโมสรที่ ห้องพิณทอง โรงแรมฮอลิเดยือินน์ กรีนฮิลล์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2539  มีกิจกรรมร่วมกันทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง กรรมการลและสมาชิกได้ทำงานร่วมกันจัดกิจกรรมประจำปีหลายครั้ง อาทิ เช่น การประชุมมังสวิรัติโลกครั้งที่ 33  มหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ มช. ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน...เป็นต้น.
 • รายชื่อนายกสมาคมฯ เรียงลำดับตามสมัย ทุก 2 ปี
 1. ศ. เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์ 2539-41 คณะแพทยศาสตร์ มช.
 2. อ ดร. ราตรี สิงคมณี               2541-43 คณะแพทยศาสตร์ มช
 3. รศ.ธนกร (เอนก) ช้างน้อย      2543-45   คณะศึกษาศาสตร์ มช.
 4. อ. ดวงสมร ไชยรัตน์   2547-49  โรงเรียนนวดเพื่อสุขภาพ ชม.
 5. รศ. ดร.กัญญา  กำศิริพิมาน     2545-47  คณะศึกษาศาสตร์ มช.
 6. อ. น.พ. ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร 2549-51  คณะแพทยศาสตร์ มช.
 7. รศ. ดร.กัญญา  กำศิริพิมาน   2551-53     คณะศึกษาศาสตร์ มช.
 8. ดร. นสพ. ณสพน โพธิวิจิตร   2553-56   ร้านอาหารเจ  ถนนสุเทพ
 9. นายนิวัช ตันติวัฒนไพศาล 2556-58   สวนธุลีฟ้รีสอร์ท โป่งแยง  ชม. ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )


ผลงานที่ผ่านมาของสมาคมฯ

 • สโมสรมีผลงานจากเริ่มต้นมาตลอด อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ดังเป็นข่าว ดังนี้
  1. กิจกรรมของสโมสรมังสวริััรัติเชียงใหม่ในอดีต
  2. เนื่องจากในปั 2542 ประเทศไทยจะต้องรับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติมังสวิรัติโลกคร้งที่ 33 (33rd World Vegetarian Congress) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย  TVU เป็นองค์กรสมาชิกของสหพันธ์มังสวิรัตินานาชาติ หรือ international Vegetarian Union เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสหพันธ์มังสวิรัติไทย จนประสบความสำเร็จอย่างดี
  3. ในปี 2554 ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัด งานจิตเมตตา ชีวาเป็นสุข พิธีเปิด ครั้งที่ 1 ชมการแสดง ณ คณะศึกษาศาสตร์ มช. 3-4 ธค. 2554
  4. ในปี 2555 ร่วมจัดานประชุมมังสวิรัติระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5 (Southeast Asian Vegetarian Congress -SEAVC) เสร็จสิ้นเรียบร้อยดี เป็นที่ชื่นชม และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างดี  สำหรบงานนี้ หากมีผู้ใดสนใจอยากได้แผ่นซีดี/ดีวีดี รวมเรื่องการบรรยายที่ทรงคุณค่า และภาพประวัิติศาสตร์ สีสวย ชัดเจน จากงาน ฯ  ติดต่อซื้อได้ที่สมาคม ฯ  Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ด่วน
  5. ในปลายปี 2557 จะจัดงานงานจิตเมตตา ชีวาเป็นสุข ครั้งที่ 2 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มช

กิจกรรมอื่น ๆ
 1. ส่งเสริมกิจการร้านอาหารมังสวิรัติ/เจ ในเชียงใหม่
 2. ร่วมตั้งโรงทานอาหารเจ ในงานศาสนา และงานกุศลต่าง ๆ เช่น งานพระราชทานเพลิงศพร่างอาจารย์ใหญ่ 1 มีค. 2557 ช.ม.
 3. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารมังสวิรัติ-เจ ในเชียงใหม่ ทางอินเตอร์เนต (แผนที่ร้านอาหาารมังสวิรัติ-เจ ใน อ เมือง ชม.)

บทความยอดนิยม(Top Articles)

สมาคมมังสวิรัติ ชม.(CM TVA)

ร้านอาหารมังสวิรัติ/เจ (Veggie Rest.)

แหล่งข้อมูลฟรี ด้านวิถึมังสวิรัติ/เจนานาขาติ- Free Web of data source about vegetarianism in Thailand and Asia