X Close

ค้นหาข้อมูลในเว็บนี้ พิมพ์คำหลัก (Keywords) ในช่อง search.....


ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม คนที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter Today 59

Today:2021
Visitors Counter
Home กรรมการสมาคมมังสวิรัติไทย และรายงานการประชุม

เมนููที่คนเยี่ยมมากที่สุด

TVA Board Committee

สมาคมมังสวิรัติไทยเริ่มมาจาก สหพันธ์มังสวิรัติไทย (TVU, Thai Vegetarian Union) ได้เริ่มต้นมาก่อนพร้อมกับงานประชุมมังสวิรัติโลก  (33rd World Vegetarian Congress) เพื่อให้การส่งเสริมและเผยแพร่อาหารเจ-อาหารมังสวิรัติได้อย่างเป็นทางการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 จึงได้มีการก่อตั้งจดทะเบียนอย่างเป็นทางการที่กรุงเทพมหานคร ได้ทะเบียนเลขที่ จ. ๔๗๔๙/๒๕๕๒ด้ชื่อใหม่ว่า สมาคมมังสวิรัติไทย (Thai Vegetarian Association) สมาคมมังสวิรัติไทย (Thai Vegetarian Association, TVA) โดยมีสำนักงานใหญ่ ณ เลขที่ 138/90 อาคารยูเวลลี่เซ็นเตอร์ ชั้น 25 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม..สมาคมมังสวิรัติไทย เป็นองค์กรเอกชน จดทะเบียนตามกฏหมาย ไม่เกี่่ยวกับการเมือง การศาสนา และธุรกิจที่หวังกำไรใด ๆ  กรรมการสมาคม ฯ เป็นผู้มีจิตอาสา และได้รับเกียรติให้มาทำงานร่วมกัน ตามเป้าหมายของสมาคม ฯ

กรรมการบริหารสมาคมมังสวิรัิติไทยในปัจจุบัน 2556-

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 1. สมณะ เดิมแท้ ชาวหินฟ้า"Jingxiang Shi" < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >มูลนิธิฉือจี้ ไต้หวัน
 2. ภิกษุณี นันทญาณี  มูลนิธินิโรธาราม ชม.
 3. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา อาจารย์ใหญ่ โรงแรียนสัตยาไส อ ลำนารายณ์ ลพบุรี
 4. รศ. ดร. พิชัย โตวิวิชญ์ Neolab., Co., Bkk. Tel. 0819012903 Website:http://www.poosawan.org/ariyasaj.html
 5. คุณเธียร ธรรมรติ เจ้าของโรงแรมสีลมซิตี้ กทม.
 6. คุณนิวัช ตันติวัฒนาไพศาล เจ้าของธุลีฟ้ารีสอร์ท อีเมล์- < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

 • คณะกรรมการอำนวยการของสมาคมมังสวิรัติไทย (2556-2558)
 • นายกก่่อตั้ง(Founder President) ศ. เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์ * (Prof.Emer. Dr.Maitree Suttajit):
 • ม. พะเยา (Univ of Phayao) 085-1416549 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; :www.medsci.up.ac.th ;
 • นายกฯ (President) ดร. น.พ. วิชัย เอกทักษิณ
 • Dr. Vichai Ekakasin , M.D.  : Bkk. Tel. 085 0610055
 • Email: < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it > ; Website:http://www.apvcbangkok2015.com/
 • อุปนายกคนที่ 1 อ. พรเทพ ศรีนฤหล้า (Vice-President 1) ติดต่อทางเว็บ https://www.facebook.com/paulnarula
 • OMNI TOWER SYNCATE Chief Executive Officer · Bangkok
 • อุปนายกฯคนที่ 2 (Vice-President 2) คุณอภิวุธ วิศรุตนาถ (Mr.Apiwuth Wisarootanar): Bkk. / 081-9125939 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • ลขาธิการ (General Secretary) คุณประธาน วงศ์วังไพศาล (Mr.Prathan Wongwangpaisa)
 • Tienzhi Co.,Ltd. / 081-8213716 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • ผู้ช่วยเลขาธิการ (Secretary Assistant)คุณสุภาพร เริ่มวงศ์ (Miss Supaporn)Tienzhi Co.,Ltd. / 089-5006740 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 • เหรัญญิก (Treasure) คุณลินดาร์ อนวัชชการ(Mrs.Linda Anavachakarn) Cal intertrade co., ltd.

 • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 • วิชาการ น.พ. วิชัย เอกทักษิณ (Dr. Wichai Ekataksin), Mahidol Univ. , Bangkok. Email:vichai This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณประเสริฐ สุโขธนัง (Mr. Prasert Sukhotanang)
 • (PublicRelation Committee) Ariyasajsii Building Bkk
 • Tel..089-4083942, 02-4210489 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • กรรมการหารายได้ คุณนิวัช ตันติวัฒนไพศาล (Mr. Nivach Tantiwattanapaisan)
 • (Income & Budget) 086-3035979
 • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; http://thuleefa.ran4u.com/viewContactUs.do?clubId=5892
 • เจกระยาทิพย์ Chiang Mai
 • อ. กมล เขื่อนจินดาวงศ์ ตัวแทนสมาคมฯ ในภูมิภาค Email:< This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >
 • ------------------------------------------------------------------------------
 • *ประวัตินายกก่อตั้ง-ไมตรี สุทธจิตต์ หนึ่งในนักมังสวิรัติไทยและเอเชีย
 • ประวัติส่วนตัว ทางวิชาการและงานวิจัย เป็นกรรมการในสมาคมมังสวิรัติไทย และ บทบาทในการก่อตั้งสมาคม ฯ บทบาทในการจัดการประชุมมังสวิรัติโลกคร้งที่ 33 เชียงใหม่ The 33rd World Vegetarian Congress, Jan. 4-10, 1999.
 • บทบาทในสหพันธ์มังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้- Southeast Asian Vegetarian Congress
 • บทบาทในสหพันธ์มังสวิรัติเอเชีย- การประชุมที่ หังโจว จีน- The 4th Asian Vegetarian Congress
 • รองประธานมูลนิธิเทียนฝอธรรมสถาน- Tianfoor Dhammasathan Fooundation
 • --------------------------------------------------------------------

 • การติดต่อสมาคม:

  -ดร. พิชัย โตวิวิชญ Thai Vegetarian Society (TVA) Tel. 0819012903

 • -ดร ไมตรี สุทธจิตต์, 151,  Suthep Road , Chiang Mai , Tel. 66-85-4916549 . Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  -นายประธาน วงค์วังไพศาล, General Secretary of TVA , Bangkok, Tel. 66-81-8213716 . Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  -ดร. นสพน โพธิ์วิจิตร์, Thai Vegetarian Society (TVA),Suthep Road , Chiang Mai ,Tel. 66-815958930 Email:

 • - อ. กมล เขื่อนจินดาวงศ์ สมาคมมังสวิรัติไทยเชียงใหม่

ที่อยู่ที่ติดต่อได้

สมาคมมังสวิรัติไทย  138/90 อาคาร Jewelry Center ชั้น 24A  ถ.นเรศ สี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500 Website: http://thai-tva.org   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โปรดติดต่อที่เมนู คนใดก็ได้ในกรรมการสมาคมมังสวิรัติ ผู้ใดสนใจ สมัครเป็สมาชิกสมาคท ฟรี ติดต่อที่นี่

รายชื่อคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมมังสวิรัติไทย
(บันทึกไว้ เมื่อ มีนาคม 2556)


No. ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อาชีพ ที่อยู่ เบอร์โทร-อีเมล ประเภทสมาชิก วันที่สมัคร อายุ (ปี)
13/0000 ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี   สุทธจิตต์ นายกก่อตั้งสมาคมฯ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม. พะเยา เชียงใหม่ และ พะเยา 085-1416549
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ก.ต. 2552 74
13/0001 ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการกิตติมศักดิ์ ผู้บริหารโรงเรียนสัตยาไส 99   หมู่2   ถ.สุระนารายณ์              ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล          จ.ลพบุรี       15130 081-8374197
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ก.ต. 26/2/2556 72
13/0002 ศ.เกียรติคุณ ดร.พิชัย  โตวิวิชญ์ นายกสมาคมฯ ประธาน บจก. นีโอแลบ
อินเตอร์เนชั่นแนล
519  ซ.นวมินทร์43  ถ.นวมินทร์
คลองจั่น  บางกะปิ  กทม.  10240
081-9012903
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ก.ต. 22/1/2556 74
13/0003 นายเธียร  รติธรรมกุล กรรมการที่ปรึกษา
และประชาสัมพัรธ์
ผู้บริหารโรงแรมสีลมซิตี้ 72  สีลม22  ถ.สุรวงศ์  บางรัก  กทม.
10500
081-8612965
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ก.ต. 22/1/2556 72
13/0004 นายประธาน   วงศ์วังไพศาล เลขาธิการสมาคมฯ ผู้บริหาร บจก. เทียนจื้อ
มาร์เก้ตติ้ง
6  ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
081-8213716
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ก.ต. 22/1/2556 50
13/0005 นายอภิวุฒิ   วิศรุตนาถ อุปนายกคนที่1 และ
เหรัญญิกสมาคมฯ
อาจารย์บรรยายธรรม
และ หมอฝังเข็ม
135/25  อาคารอมรพันธุ์ทาวเวอร์2
ซ.นาทอง  ถ.รัชดาภิเษก  ซ.7
แขวง/เขต ดินแดง  กทม. 10400
081-9125939
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ก.ต. 22/1/2556 58
13/0006 คุณอลีนา  อริยะทรัพย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก ผู้จัดการ บจก. เวิลด์กรุ๊ป
เทรดดิ้ง ประเทศไทย
135/25  อาคารอมรพันธุ์ทาวเวอร์2
ซ.นาทอง  ถ.รัชดาภิเษก  ซ.7
แขวง/เขต ดินแดง  กทม. 10401
081- 4138877
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ส.ม. 22/1/2556 51
13/0007 นพ.วิชัย  เอกทักษิณ กรรมการที่ปรึกษา
และประชาสัมพัรธ์
ผอ. สถาบันปุพโพวิทยา
แห่งประเทศไทย
9 ซ.รัชดาภิเษก56 อาคารRMC ชั้น2
ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว        เขตจตุจักร กทม. 10900
085-0610055
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ก.ต. 22/1/2556 53
13/0008 นายพรเทพ  ศรีนฦหล้า กรรมการที่ปรึกษา
และประชาสัมพัรธ์
Founding President,
BIVA,CEO,OMNI Tower
Syncate Suites
69 สุขุมวิท4 นานาใต้ กทม. 10110 086-3042950
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ก.ต. 22/1/2556 -
13/0009 นายอมรินทร์  ปิยะสัจจะเดช กรรมการที่ปรึกษา
และประชาสัมพัรธ์
ที่ปรึกษาเผยแพร่ศาสดา
นามธารี
580/471 ซ.โพธิ์ปั้นแยก8
ถ.อโศก-ดินแดง ดินแดง กทม. 10400
081-4004172
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ก.ต. 22/1/2556 57

เบอร์โทร-อีเมล ประเภทสมาชิก วันที่สมัคร อายุ (ปี)
13/0010 นางลินดาร์   อนวัชการ กรรมการที่ปรึกษา
และประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร บจก.เคล อินเตอร์
เทรด
138/52 จิวเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้น14
ถ.นเรศ บางรัก กทม. 10500
081-9269136
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ส.ม. 22/1/2556 58
13/0011 นายกมล  เขื่อนจินดาวงศ์ กรรมการประชา-
สัมพัธ์พันธ์ สาขาเชียงใหม่
บริษัท สยามเครือข่าย
ผู้บริโภค จำกัด
222/61 หมู่1 ใจแก้วคร์อด ห้อง306
ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่
50000
089-9511373
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ส.ม. 22/1/2556 51
13/0012 นางสาวศศพร  เจริญลี ผู้ช่วย (นายกมล) บริษัท สยามเครือข่าย
ผู้บริโภค จำกัด
222/61 หมู่1 ใจแก้วคร์อด ห้อง306
ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่
50000
081-3401065 ส.ม. 22/1/2556 53
13/0013 นางสาวสุภาพร  เริ่มวงศ์ กรรมการฝ่ายทะเบียน เลขานุการ/ บจก. เทียนจื้อ
มาร์เก็ตติ้ง
6  ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
087-6811145
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ส.ม. 22/1/2556 36
13/0014 Tanya  Pansotok สมาชิกสมาคมฯ - 429 Moo7 Tumbol. Pluangtong
Aumper. Bothong Chonburi 20270
081-9343554
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ส.ม. 22/2/2556 31
13/0015 นางสาวพรรณีย์  ประจวบพันธ์ศรี กรรมการฝ่ายวิชาการ J.C. Panny Consultan &
Co
464/58 ปัญญาอินทรา คลองสามวา-
ตะวันตก คลองสามวา กทม. 10510
085-2118107
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ก.ต. 26/2/2556 -
13/0016 นางสาวกรรณิการ์   เกิดมงคล สมาชิกสมาคมฯ - 17/4 ม.25 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลฯ 34000
087-3594765
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ส.ม. 23/3/2556 20
13/0017 นายอนุพงศ์   คำถา สมาชิกสมาคมฯ - 17/4 ม.25 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลฯ 34000
091-468736
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ส.ม. 23/3/2556 23
13/0018 นางวรลักษณ์  ชุมสาย ณ อยุธยา สมาชิกสมาคมฯ ผู้บริหารโรงเรียนสัตยาไส 99   หมู่2   ถ.สุระนารายณ์              ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล          จ.ลพบุรี       15130 086-0659440 ก.ต. 27/3/2556 66
13/0019 นายอาณัติ  แก้วบลึก สมาชิกสมาคมฯ - 99/119 ม.7 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ  10270
083-8229738 ส.ม. 26/4/2556 31

ผลงานของสมาคม ที่ผ่านมา การประชุมนานาขาติมังสวิรัติอาเชียน (SEAVC2012)

รายงานการประชุมของสมาคม ฯ

See more photos from SEAVC2012, Chiang Mai, Thailand, click HERE!

บทความยอดนิยม(Top Articles)

สมาคมมังสวิรัติ ชม.(CM TVA)

ร้านอาหารมังสวิรัติ/เจ (Veggie Rest.)

แหล่งข้อมูลฟรี ด้านวิถึมังสวิรัติ/เจนานาขาติ- Free Web of data source about vegetarianism in Thailand and Asia