X Close

ค้นหาข้อมูลในเว็บนี้ พิมพ์คำหลัก (Keywords) ในช่อง search.....


ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม คนที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday60

Today:2021
Visitors Counter
Home Environment วิธีลดโลกร้้อน(Global Warming Reduction)

อาหารไร้เนื้อสัตว์ลดโลกร้อนได้ ( How can meatless diet stop global warming ?)

  • ลิงก์ อาหารมังสวิรัติสามารถลดภาวลกร้อนได้ ด้วยเหตุผลและหลักฐา
    -
    How can meatless diet stop global warming ?

บทคัดย่อ

บทความปริทัศน์นี้มุ่งหมายเพื่อรายงาน ทบทวนและอธิบายถึงสาเหตุปัจจัย ปัญหาภาวะโลกร้อน และผลกระทบด้านความเสียหายของภาวะดังกล่าวที่เกิดขึ้นตามมา ต่อสิ่งแวดล้อม สรรพชีวิตบนโลก และสุขภาพของประชาชน บทความได้เสนอแนะวิธีการในการแก้ปัญหาโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดการใช้เชื้อเพลิง ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน และลดการปศุสัตว์ มีผลการวิจัยที่ชัดเจนขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้พบว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์จำนวนมากเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล เช่น ทำลายป่าไม้ หน้าดิน  การปลูกพืชหลายล้านไร่เพื่อการผลิตอาหารสัตว์ที่ไม่คุ้มค่ากับธรรมชาติที่ถูกทำลาย สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์และไนตรัสออกไซด์ ซึ่งเพิ่มภาวะโลกร้อนมากขึ้น ดังนั้น ภาวะโลกร้อนจึงเป็นปัญหาร้ายแรงและเร่งด่วน การป้องกันแก้ไขปัญหาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ผลดีมีหลายวิธี เราอาจไม่จำเป็นต้องรอรัฐบาล หรือองค์กรใดที่มาแก้ไขปัญหาได้หมด แต่ทุกคนต้องเริ่มที่ตัวเองด้วย วิธีหนึ่งที่จะทำให้ลดหรือบรรเทาภาวะโลกร้อนและทุกคนสามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้มากที่สุด คือ ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ งดและลดการทำลายป่าไม้โดยทางอ้อม หันมาบริโภคอาหารมังสวิรัติหรืออาหารที่ไร้เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากสัตว์ ในท้ายที่สุด บทความยังได้เน้นให้เห็นว่า การกินอาหารไร้เนื้อสัตว์ จะช่วยบรรเทาและลดภาวะโลกร้อนอย่างแท้จริงและยั่งยืนได้อย่างไรอีกด้วย

คำหลัก: ภาวะโลกร้อน คาร์บอนไดออกไซด์ ภาวะเรือนกระจก ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหารมังสวิรัติ

โดย ศิริตรี สุทธจิตต์ และ ไมตรี สุทธจิตต์

URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas

1. Website : ภาวะโลกร้อน ที่มา: URL: http://hilight.kapook.com/view/5233.

2. Website : An Inconvenient Truth ที่มา Wikipedia on 8 May 2010: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/An_Inconvenient_Truth

3. Website : "Global warming and human activity", Environmental Issues, ที่มา: URL: http://environment.about.com/lr/global_warming_and_human_activity/136429/1/

4. Website : Global warming puts the arctic on Thin Ice ที่มา: URL: http://www.nrdc.org/globalwarming/qthinice.asp

5. Website : ภาวะโลกร้อนที่เกียวโต บทความสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย URL: http://www.nst.or.th/article/article0133.html

6. Website : A New Global Warming Strategy. EarthSave ; ที่มา: URL: http://www.earthsave.org/globalwarming.htm

7. Websites : Environmental vegetarianism. Wikipedia on 6 May 2010 ที่มา: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_vegetarianism

8. Website : What are some environmental reasons to go vegetarian? ; ที่มา: http://vegetarian.about.com/od/vegetarianvegan101/f/environment.htm.

9. Webboard : นักวิจัยพบ ลดภาวะโลกร้อนด้วยการกินมังสวิรัติ; ที่มา: http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=17662

10. Website : : A scientific journey from obscurity to climate super-stardom; ที่มา NASA: http://www.giss.nasa.gov/research/features/200409_/บทความยอดนิยม(Top Articles)

สมาคมมังสวิรัติ ชม.(CM TVA)

ร้านอาหารมังสวิรัติ/เจ (Veggie Rest.)

แหล่งข้อมูลฟรี ด้านวิถึมังสวิรัติ/เจนานาขาติ- Free Web of data source about vegetarianism in Thailand and Asia