X Close

ค้นหาข้อมูลในเว็บนี้ พิมพ์คำหลัก (Keywords) ในช่อง search.....


ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม คนที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter Today 60

Today:2021
Visitors Counter
Home Environment สารพิษและโรคมะเร็ง (Toxins and Cancer)

สาเหตุของมะเร็งและสารพิษในสิ่งแวดล้อม

สาเหตุของมะเร็งและสิ่งแวดล้อม

เดิมเราไม่รู้มะเร็งมาจากอะไร บ้างว่า เกิดจากพันธุกรรม บ้างว่าจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม

ในที่นี้ จะกล่าวการเกิดโรคมะเร็งเนื่องจากสารเคมีในสิ่งแวดล้อม ย้อนหลังไปในปี พ.. 2318 น.พ.Percival Pott ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เขม่าที่เกิดจากควันไฟของการเผาไหม้ถ่านหินและฟืน ที่เกาะตามผนังภายในของปล่องควันในบ้านคนอังกฤษเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังในเด็กคนงานที่มีอาชีพรับจ้างทำความสะอาด ของปล่องควันไฟ สารก่อมะเร็งที่ถูกพบในเวลาต่อมาก็คือ สารเบนโซ (เอ) พัยรีน ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ สารโพลีไซคลิกโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

สารนี้สามารถผ่านซึมเข้าเซลล์บนผิวหนังของคนงานที่ได้ทำงานเป็นประจำ การนำสารนี้ไปทาบนผิวหนังของหนูทดลองก็เกิดมะเร็งผิวหนังได้เช่นเดียวกัน เขาจึงเป็นคนแรกที่พิสูจน์ว่าโรคมะเร็งเกิดจากสารเคมีก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อม

ต่อมา ได้มีผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารก่อมะเร็งกับการเกิดโรคมะเร็ง (รูปภาพ) ในคนอาชีพต่าง ๆ มากขึ้น ตามตารางที่ 1 จะเห็นว่ามีสารก่อมะเร็งหลายจำพวกที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด โดยที่พบบ่อยที่สุด คือมะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง มะเร็งกระเพาะเบาหวาน มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งช่องหลังโพรงจมูก และมะเร็งตับ สารเคมีเหล่านั้นเป็นทั้งสารผสมและสารเดี่ยว ซึ่งได้แก่ โลหะ สี สารอินทรีย์และอินทรีย์ น้ำมัน พลาสติก คนที่มีอาชีพเหล่านั้น พึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมี โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยการทำเครื่องป้องกัน ทางจมูก ปาก และทางผิวหนังให้มากที่สุด โอกาสเสี่ยง การเกิดมะเร็งขึ้นอยู่กับความมากน้อยของการสัมผัส ปริมาณระยะเวลาที่ได้รับสารเคมีเข้าไป หรือการทำลายพิษภายในเซลล์และการขับถ่ายออกจากร่างกาย

มียารักษาโรคหลายชนิด ที่มีคุณสมบัติเป็นสารก่อมะเร็งหรือทูเมอร์โปรโมเตอร์ และมีความสัมพันธุ์ในสาเหตุการเกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองและในผู้ใช้ยาเป็นเวลาติดต่อกันนาน ๆ (ตารางที่ 2)

นอกจากนี้ ยังมีสารที่ก่อมะเร็งเบ็ดเตล็ดที่พบทั่วไปในอาหาร ของเคี้ยว บุหรี่ ยาสูบ และในสิ่งแวดล้อม อีกหลายชนิด ได้แก่

- สารอะเรไคดีน (arecaidin) และอะเรโคลีน (arecoline) ในผลหมากที่เคี้ยวกับปูนขาวและยาสูบทำให้เกิดมะเร็งในช่องปาก (ฟาริงซ์ ลาริงซ์และหลอดอาหาร)

- สารพวก PAH ในดินน้ำมันหรือเขม่าไฟที่เกิดจากการเผาบุหรี่ ทำให้เกิดมะเร็งของ ปอด กระเพาะอาหาร ช่องปาก ตับอ่อน และไตได้

- ตัวพยาธิใบไม้ในตับ (Opisthorchix Viverrini) จากปลา ปู หอย ที่นำมาเป็นอาหารดิบ ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งตับ

โดยพบมากที่สุดในอีสาน เนื่องจากปลาร้าดิบมีพยาธิ และไข่พยาธิฝังตัวอยู่ น่าเสียใจที่ชาวอีสานยังไม่เลิกหรือเปลี่ยนพฤติกรรมและนิสัยการบริโภคซึ่งเป็นสิ่งยากมากกว่าหลายเท่า

- อะฟลาทอกซิน (aflatoxins) สารพิษจากเชื้อราสีเขียวหรือเหลืองที่ชื่อว่า Aspergillus flavus และ Aspergillus parasiticus พบมากในถั่วลิสง ข้าวโพด พริกแห้ง กุ้งแห้ง เนื้อมะพร้าวและอาหารที่เก็บไว้นานๆ ในที่ๆ มีความชื้นสูงกว่า 14 % อะฟลาทอกซิน ถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุด ทำให้เกิดมะเร็งในตับ สามารถยืนยันได้จากสัตว์ทดลองและการระบาดของมะเร็งในตับคน

- ไวรัสที่ทำให้เกิดตับอักเสบชนิดบี พบมากในหมู่คนไทย การติดเชื้อไวรัสนี้จะทำให้ตับอักเสบ เนื้อเยื่อตับบางส่วนเสียหาย หากได้รับสารก่อมะเร็งหรือสารทูเมอร์โปรโมเตอร์ผสมโรง จะทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งตับได้ง่าย

- แอลกอฮอล์ในสุรา วิสกี้ เบียร์ ไวน์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งหลาย ถือว่าเป็นสารทูเมอร์โปรโมเตอร์ ทำให้เกิดมะเร็งของช่องปาก ตับ และเต้านม

- สารไอโซโทปรังสี ก๊าซเรดอนและรังสีเอกซ์ โดยเฉพาะสารที่ให้กัมมันตภาพรังสี พวกเบตา และแกมมา โดยการสัมผัสภายนอกลำแสงของรังสีสามารถทะลุทะลวงผ่านเซลล์ของเนื้อเยื่ออ่อน หรือได้รับสารกัมมันตภาพรังสี เข้าไปในร่างกายโดยตรง จะทำให้เกิดโรคมะเร็งของปอด ผิวหนัง เม็ดเลือดขาวและอวัยวะอื่น ๆ ได้

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการเกิดโรคมะเร็งซึ่งมีสาเหตุจากสิ่งของหรือสารก่อมะเร็ง

อาชีพ

ชนิดหรือตำแหน่งของมะเร็ง

สิ่งหรือสารก่อมะเร็งที่เป็นสาเหตุ

ชาวนา,กลาสีเรือ

ผิวหนัง

แสงอัลตราไวโอเลต

คนงานเหมือนแร่ยูเรเนียม

นักรังสีวิทยา

ปอด

ผิวหนัง,ลูคีเมีย

กัมมันตภาพรังสี

รังสีเอกซ์

คนงานในโรงงานที่มีดินน้ำ

มันเขม่าควันไฟ ถ่านหิน

และน้ำมันแร่

ปอด,ผิวหนัง

โปลีซัยคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

คนงานในโรงงานผลิตสี

กระเพาะปัสสาวะ

2-แนพทิลแอมมีน

4-อะมิโนไบเฟนนิล

คนงานในโรงงานผลิตฉนวน

ความร้อน,ทาสีเรือ

ปอด,เยื่อหุ้มปอด

แร่ใยหินหรือแอสเบสทอส

คนงานในโรงงานที่เกี่ยวข้อง

กับโลหะหนัก

ปอด

ปอด,ไซนัส

โครเมต

ผงนิเกิล

คนงานที่เหมืองแร่

ผิวหนัง , ปอด

สารหนู

คนงานในโรงงานผลิตเรซิน

ปอด

บิส (คลอโรเอทิล) อีเธอร์

คนงานโรงงานผลิตพลาสติก

ตับชนิดแอนจิโอซาร์โคม่า

ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์

คนงานที่โรงงานผลิตแลค

เกอร์

ลูคีเมีย

เบนซีน

ช่างทำเฟอร์นิเจอร์

ไซนัสจมูก

ไอของตัวละลาย และผงฝุ่น

คนงานโรงงานผลิตยางและ

รองเท้า

กระเพาะปัสสาวะ , ลูคีเมียไซนัสจมูกและทางเดินอาหาร

สารเคมีที่ใช้ผสมหลายชนิด

ตารางที่ 2 ยารักษาโรคอาจเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งในคนได้

ยา

ชนิดหรือตำแหน่งของมะเร็ง

ยาแก้ปวดที่มีฟีนาเซติน

กรวยไต , ท่อจากไต ,กระเพาะเบา

อะซาไธโฮพรีน (Azathioprine)

ลิมโฟมา , ผิวหนัง , ตับ , ถุงน้ำดี ,อื่น ๆ

คลอแรมบูซิล (Chlorambucil)

ลูคีเมีย

ซัยโคลฟอสฟามีด

กระเพาะปัสสาวะ , ลูคีเมีย

ไดเอธีลสติลเบสตรอล (DES)

ปากมดลูก , ช่องคลอด ,อัณฑะ

เมลฟาแลน (Melphalan)

เต้านม

8- เมธอกซีวอราเลน (8-Methoxypsoralen)

ลูคีเมีย

เอสโตรเจน และอนุพันธ์

ผิวหนังที่ได้รับรังสีอุลตราไวโอเลต

ยาคุมกำเนิดแบบกิน

มดลูก , เต้านม , ช่องคลอด , อัณฑะ

ทรีโอซัลแฟน (Treosulphan)

ลูคีเมีย

การย้ายถิ่นฐานที่อยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งชนิดใหม่ได้ เพราะมีการเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมและชนิดของอาหารในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างที่ได้มีการศึกษารายงานไว้คือ กลุ่มของชาวญี่ปุ่นที่ได้อพยพ ย้ายถิ่นฐานจากเกาะญี่ปุ่นไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียไปอยู่ที่อเมริกา ปรากฏว่าชนิดและอัตราของการเกิดโรคมะเร็งของเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในประเทศญี่ปุ่นชาวพื้นเมืองเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ในอัตราสูงที่สุดเมื่อเทียบกับโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ แต่ในลูกหลานของคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกากลับเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านมมากกว่าชนิดอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงชนิดและอัตราการเกิดโรคมะเร็งเช่นนี้อธิบายได้ว่า อาหารและสิ่งแวดล้อมสำคัญมากต่อชนิดและอัตราการเกิดโรคมะเร็ง มิใช่เรื่องของชนชาติหรือพันธุกรรม อาหารญี่ปุ่นส่วนมากประกอบด้วยข้าว เต้าหู้ ปลา ผักดองและซีอิ้ว เป็นอาหารที่มี ไขมันน้อยแต่มีกากใยมากกว่าอาหารอเมริกาซึ่งมักจะเป็นขนมปัง มันฝรั่ง เนื้อวัว เนย นม ไข่ และสลัด ดังกล่าวถูกสนับสนุนโดยการทดลองในหนู พบว่าอาหารพวกไขมัน และเนื้อแต่มีผักน้อยไม่สมดุลทางโภชนาการ ย่อมเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านมได้

อาหารเนื้อสัตว์เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งอย่างชัิดเจน  นอกจากสารพิษที่ตกค้างในเนื้อสัตว์แล้ว การปรุงอาหารเนื้อสัตว์ โดยการปิ้งย่างทอด จะทำให้ได้สารก่อมะเร็งอย่างดีที่เดียว ลองติดตามในเว๊บนี้ ดังนั้น คนกินเนื้อสัตว์มากประจำ จะเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ และมะเร็งต่อมลูกหมาก มากที่สุด

"คุณผู้ชายที่รักชอบเนื้อกระทะ หมูกระทะ หรืออาหารประเภทกระทะร้อน ชอบรวมกลุ่มญาติหมู่เพื่อนฝูงไปรับประทานหมู หรือเนื้อกระทะ หรือไก่กระทะ แกล้มเหล้าหรือเบียร์ตามร้านอาหารประเภทเนื้อย่างเกาหลี หมูกระทะ เนื้อกระทะที่มีอยู่กลาดเกลื่อนในบ้านเรา ใครอ่านรายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย หรือ USC ที่ร่วมกับสถาบันป้องกันมะเร็งแห่งแคลิฟอร์เนีย หรือ CPIC ตีพิมพ์ทางวารสารออนไลน์ Carcinogenesis ในเดือนสิงหาคม 2012 แล้วหากไม่ร้อนรุ่มเหงื่อแตกพลั่ก ก็คงจะออกอาการหนาวสั่น"จากลิงก์เนชั่นสุดสัปดาห์-2

"อ่านบทความภาษาไทยเรื่องหมูกระทะกะมะเร็ง โดยกล่าวอ้างว่ามีการนำสารโซดาไฟซึ่งเป็นสารพิษมาใช้ล้างกระทะย่าง ความที่คราบสกปรกจากเนื้อสัตว์เกาะแน่น มีทั้งไขมัน โปรตีน คราบเขม่า ต้องใช้โซดาไฟปริมาณมากทั้งล้างทั้งขัด แม้จะล้างน้ำซ้ำก็ยังไม่หมดคราบทำให้โซดาไฟคงค้างอยู่ คนที่บริโภคตามหลังจึงเสี่ยงที่จะได้รับโซดาไฟควบคู่ไปกับเนื้อหมู มะเร็งเกิดขึ้นก็ด้วยเหตุนี้ " จากลิงก์เนชั่นสุดสัปดาห์-3

"มีข้อมูลวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่าเนื้อประเภทย่างกับกระทะ ไม่ว่าจะเป็นหมูหรือเป็นวัว หากบริโภคมากนัก หรือบ่อยเกินไป จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้น"จากลิงก์เนชั่นสุดสัปดาห์-4

สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งจึงประกอบด้วยจึงประกอบด้วยสาเหตุหลายปัจจัย มีแบบแผนแตกต่างไปจากโรคอื่นๆ

1. โรคมะเร็งมิใช่โรคที่เกิดจากสารพิษอย่างเฉียบพลันแล้วมีอาการของโรคเกิดขึ้นทันที

2. มะเร็งมิใช่เชื้อที่จะถูกฆ่าหรือทำลายได้ง่ายด้วยยาปฏิชีวนะ ขบวนการเกิดโรคเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปมีอาการเล็ก ๆ น้อยต่อมาระยะนานจึงมีพยาธิสภาพของโรคอย่างร้ายแรงที่มิสามารถแก้ไขเยียวยาได้ จนต้องมีวิธีการพิสดารแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่ถูกคิดค้นออกมาเพื่อเป็นอาวุธต่อสู้โรคราย แต่ก็ไม่สามารถปราบโรคมะเร็งได้ราบคาบ

3. เมื่อตอนแรกเริ่มเป็นมะเร็งนั้นเรายังไม่มีวิธีใดจะบอกว่าเซลล์มะเร็งตัวแรกสุดนั้นเกิดขึ้นที่ตำแหน่งใดอวัยวะใด ผู้ป่วยก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยใด ๆ

4. เมื่อเซลล์มะเร็งแบ่งตัวตลอดเวลาจนมีจำนวนหนึ่งพันล้าน (109 ) เซลล์ หรือก้อนเนื้องอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. ผู้ป่วยจะแสดงอาการบางอย่าง เช่น ไอเรื้อรัง เลือดออกโดยไม่ทราบสาเหตุ ท้องอืดเป็นประจำ ฯลฯ แล้วแต่ชนิดของอวัยวะ

5. ถ้าเป็นก้อนเนื้องอกในบริเวณที่คลำได้หรือส่องมองเห็นได้ด้วยอุปกรณ์พิเศษก็สามารถจะตรวจพบได้ หรืออาจตรวจสอบด้วยสารทูเมอร์มาร์คเกอร์ (tumor marker) ในเลือดและในชิ้นเนื้อที่เจาะหรือตัดออกมาศึกษาทางพยาธิวิทยา ต่อจากนี้การขยายตัวของก้อนเนื้องอกจะรวดเร็วหลายเท่าตัวกว่าในระยะที่เริ่มเกิดใหม่ ๆ จนมีผู้ป่วยเสียชีวิตเพราะไม่สามารถทนต่อการรุกรานของก้อนมะเร็งที่ส่งผลกระทบไปทั่วร่างกายได้

สรุปได้ว่า อยู่ที่นิสัยการกินการอยู่ เราดังนั้น

สรุปได้ว่า โรคมะเร็งอยู่ที่นิสัยการกินการอยู่ มะเร็งเป็นโรคป้องกันได้ด้วยตนเอง เราจะเป็นหรือไม่เป็นมะเร็ง อยู่ที่การกินอาหารเป็นส่วนใหญ่  "You are what you eat" ดังนั้น เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเป็นมะเร็ง โดยระมัดระวังอาหารจากเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ มักปนเปื้อนด้วยสารเคมืก่อมะเร็ง หันมากินอาหารพวกผักอินทรีย์ให้มากขึ้น เพื่อปกป้อง และต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งให้มากที่สุด

บทความยอดนิยม(Top Articles)

สมาคมมังสวิรัติ ชม.(CM TVA)

ร้านอาหารมังสวิรัติ/เจ (Veggie Rest.)

แหล่งข้อมูลฟรี ด้านวิถึมังสวิรัติ/เจนานาขาติ- Free Web of data source about vegetarianism in Thailand and Asia