X Close

ค้นหาข้อมูลในเว็บนี้ พิมพ์คำหลัก (Keywords) ในช่อง search.....


ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม คนที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter Today 60

Today:2021
Visitors Counter
Home Health โภชนาการเพื่อสุขภาพ

งานวิจัยด้านโภชนาการและสุขภาพ (Research about Health & Nutrition)

เรื่อง และ บทคัดย่อวิจัยที่เลือกสรรนำมาเสนอ

  1. มล็ดมะขามมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพหลายด้าน อย่างไร? คลิ๊ก
  2. ผักและผลไม้รวมสามารถบรรเทาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้วิจัยพบว่าหลังจากที่ได้รับผักและผลไม้รวมเข้มข้นกับกรด แอสคอร์บิก  : ในผู้ป่วยเบาหวาน 10  ราย ส่วนใหญ่จะอาการดีขึ้น หลังจากที่ได้รับประทานผักและผลไม้เข้มข้นชนิดเม็ด ร่วมกับ กรดแอสคอร์บิกนาน 1 เดือน  ควรมีการรณรงค์ให้ผู้ป่วยเบาหวานรับประทานผักและผลไม้ทีมีน้ำตาล fructose  อย่างเหมาะสม (วารสารวิชาการแพทย์ เขต 15-17  ปีที่ 22 ฉบับที่ 2(ฉบับแทรก) เม.ย.-มิ.ย. 2551  หน้า 1017-1023  รายงานโดย   สุเมธ  เฟื่องมารยาท)
  3. พืชสมุนไพรและเบาหวาน อ่านบทความเพิ่มเติม คลิ๊ก> สมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน และ อาหารเส้นใยในผักผลไม้ช่วยบรรเทาโรคเบาหวานได้
  4. ข้าวกล้องมันปูและข้าวนิล: การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพข้าวเพื่อการป้องกันโรคเบาหวานและโรคอัลไซเมอร์ โครงการวิจัยโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ ได้รับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ปี 2552  ในการเสนอผลงานวิจัย  รายงานข่าวโดย :สุรีย์รัตน์ พิทักษ์: นสพ. Post Today วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ปัจจุบันคนหันมาบริโภคข้าวกล้องกันมากขึ้น เพราะมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรง และมีประโยชน์มากกว่าข้าวขาว 23 เท่าเลยทีเดียว มีทั้งวิตามินเอ อี บี 1 บี 2 ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม ป้องกันโรคหัวใจ เบาหวาน โลหิตจาง นอนไม่หลับ ฯลฯ

จากการวิจัยพบว่าข้าวกล้องนั้นจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในปริมาณสูง ประมาณ 1012 เท่าของข้าวขาว  คณะวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติและประโยชน์ของข้าวกล้องเพื่อนำมาใช้ป้องกันโรคเบาหวาน พื้นฟูความจำของสมอง ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ จากการศึกษา ได้พบว่า ข้าวที่มีสีดำและสีแดงนั้นจะมีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) จำนวนมาก ซึ่งสารดังกล่าวจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วย เพราะยิ่งบริโภคข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีมากเท่าไหร่ ก็จะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระมากเท่านั้น

“การศึกษาครั้งนี้เราสนใจข้าวแดงมันปูและข้าวนิล โดยเฉพาะข้าวแดงมันปูซึ่งมีเยื่อหุ้มเมล็ดเป็นสีแดง ซึ่งเมื่อนำสารสีแดงในข้าวมาสกัด พบว่ามีสารแอนโทไซยานินในปริมาณสูงมาก ซึ่งมีงานวิจัยหลายฉบับที่บอกว่าสารตัวนี้มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ประสาทและร่างกาย รวมทั้งช่วยระบบการหมุนเวียนของโลหิต และมีการรายงานเกี่ยวกับการทดลองในสัตว์ทดลองที่กินข้าวแดง พบว่าสามารถลดปริมาณไขมันในเลือดได้ รวมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้นด้วย”

เพราะฉะนั้นงานวิจัยในครั้งนี้ คณะวิจัยจึงมุ่งเน้นไปที่การนำข้าวแดงมันปู และข้าวนิลมาศึกษาเรื่องของฤทธิ์ต่อการยับยั้งการเกิดกระบวนการไกลเคชัน (antiglycation) หรือเรียกว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดจากน้ำตาล ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคเบาหวาน รวมทั้งระดับน้ำตาลในเลือด และระดับคอเลสเตอรอลในโรคเบาหวาน การวิจัยเพื่อพัฒนาเพื่อนำข้าวแดงมันปู และข้าวนิลมาทำเป็นเมนูอาหาร  สารเสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ด้วย แม้ในตอนนี้มีเพียงข้อมูลทางทฤษฎีเท่านั้น แต่หลังจากที่ได้เงินทุนสำหรับการวิจัยก็จะมีการนำไปวิจัยต่อ โดยจะมีการนำไปทดลองกับอาสาสมัครเพื่อให้ได้ผลที่แน่นอนต่อไป

“สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับคือสามารถนำประโยชน์จากข้าวแดงมันปูและข้าวนิลไปใช้ร่วมในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากข้าวมันปูสามารถรับประทานได้บ่อยเป็นประจำ ซึ่งยิ่งจะทำให้เกิดประโยชน์และเกิดผลดีต่อเนื่องในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน สามารถนำวิธีการตรวจวัดกระบวนการไกลเคชันไปประยุกต์ใช้ในการหาตัวยับยั้งต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอื่นๆ รวมทั้งทำให้ข้าวมันปูและข้าวนิลเป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงกว้าง สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อีกด้วย”

อ่านเพิ่มเติม ใน power point ของ เอกสารอ้างอิง 1 และ 2

5. สมาธิและจิตใจที่เจริญสติเสมอ สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ ส่วนผลทางด้านร่างกายนั้นผู้ป่วยไม่ว่าจะอยู่ในระยะใด หากผู้ป่วยปฏิบัติธรรมมาเป็นระยะเวลานานหรือปฏิบัติธรรมตั้งแต่ทราบว่าเป็น มะเร็งพร้อมทั้งรับประทานอาหารมังสวิรัติร่วมด้วย เซลล์มะเร็งจะลดลงหรือหายขาดไปเลยภายในระยะเวลาเพียงไม่นาน  ส่วนผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แล้วนั้น การเจริญมรณานุสติ การนึกถึงความตายอยู่ทุกขณะจิต และกฎแห่งไตรลักษณ์จะมีส่วนช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยให้กล้ายอมรับและ เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างไม่ทุกข์ทรมาน ผู้ป่วยได้รับ ประทานอาหารมังสวิรัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติ-ธรรมด้วยเนื่องจากการที่ได้ เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมระหว่างที่ปฏิบัติธรรมจึงทำให้ผู้ป่วยคิดที่จะไม่ เบียดเบียนสัตว์อื่น ๆ เพราะเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งของการเป็นโรคมะเร็งนั้นก็มาจากผลกรรมที่เกิดจาก การรับประทานเนื้อสัตว์ นอกจากนี้แล้วการรับประทานอาหารที่ไม่ มีเนื้อสัตว์จะช่วยให้โรคมะเร็งรักษาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากอาหารที่เซลล์มะเร็งใช้หล่อเลี้ยงตัวมันเองก็เป็นอาหารจำพวกเนื้อ สัตว์ซึ่งหากลดอาหารจำพวกนี้ไปได้เซลล์มะเร็งก็จะไม่มีอาหารให้มันแบ่งแยก เซลล์ไปตามอวัยวะส่วนอื่น ๆ ได้อีก ส่งผลให้การปฏิบัติธรรมใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติน้อยลง (นางสาวนิชฎา รู้น้อม วิทยานิพนธ์  2550 ศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล)


NEW E-Journal: Journal of Vegetarian Nutrition (JVN),

Scope: JVN is an official journal of Asian Vegetarian Union and free open

access to worldwide audience. JVN is a peer-review journal which will

provide a rapid turn-around time possible for reviewing and publishing, and

to disseminate the articles freely for research, teaching and reference purposes.

Aims : The aims of the JVN are to promote the education and training of

vegetarians in the region and to enhance the practice of vegetarian nutrition

and related disciplines in their application to health and the prevention of

diseases. JVN publish the articles with respect to the subjects of vegetarian

nutrition, including original research articles, reviews and short communications.

News, book reviews and other items will also be included. The acceptance

criteria for all papers are its significance to vegetarian leadership.

Open Access is a publication model that enables the dissemination of research

articles to the global community without restriction usually through the

internet. Thus, all articles published under Open Access can be accessed

by anyone with internet connection. JVN strongly supports the Open

Access initiative. Abstracts and full texts of all articles published by JVN

are freely accessible to everyone immediately after publication.

Editors: International outstanding scientists and experts in the area of

vegetarian nutrition and diet have been invited to join the JVN ediorial board .

Contact us:


Prof. Maitree Suttajit.  Faculty of Medical Science, Univ. of  Phayao,Thailand.
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Prof. Duo Li ,Co-Editor, Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, Director,
APCNS Center of Nutrition and Food Safety, IUNS, Dept of Food 
Science & Nutrition,Zhejiang University, China. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Prof. Malyn Chulasiri, S&J International , Bangkok, Thailand. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

---------------------------------

Home page: http://www.eyy8.com/JVN/


บทความยอดนิยม(Top Articles)

สมาคมมังสวิรัติ ชม.(CM TVA)

ร้านอาหารมังสวิรัติ/เจ (Veggie Rest.)

แหล่งข้อมูลฟรี ด้านวิถึมังสวิรัติ/เจนานาขาติ- Free Web of data source about vegetarianism in Thailand and Asia