X Close

ค้นหาข้อมูลในเว็บนี้ พิมพ์คำหลัก (Keywords) ในช่อง search.....


ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม คนที่

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter Today 20

Today: Feb 24, 2015
Visitors Counter
Home TVA-CM/Facebook การประชุมของสมาคม ฯ (TVA Meetings)

การประชุมประจำเดือน มีนาคม- ธันวาคม 2557 และกรรมการ

วาระ

สมาคมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย (TVA montly meetings) อาคารอริยสัจสี่  เลขที่ ๕๑  ซอยเพชรเกษม ๖๕  ถนนเพชรเกษม  เขตบางแค  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๖๐

Ariyasajsee  Building,  51 Soi Petchakasem 65, Petchakasem Road, Bangkae, Bangkok 10160 Tel. 02 421 5286  Fax. 02 421 5254  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it thai-tva.org

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมมังสวิรัติไทย ครั้งที่ 1/ 2556 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันอังคาร  ที่  26  กุมภาพันธ์  2556

ณ ห้องอาหาร “กระท่อมมังสวิรัติ” ซอยวิภาวดี 16/21

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  (โทร. 02-9615083 )

********************************************************************************************************************************

คณะกรรมการลงนามเข้าร่วมประชุมฯ

เริ่มการประชุมฯ เวลา 18.00 น.

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมฯมีดังนี้

1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  2. ศ. เกียรติคุณ ดร. พิชัย  โตวิวิชญ์

3. คุณอภิวุฒิ    วิศรุตนาถ        4. คุณพรเทพ   ศรีนฤหล้า

5. คุณประธาน   วงศ์วังไพศาล  6. คุณอมรินทร์   ปิยะสัจจะเดช

7. นพ.วิชัย   เอกทักษิณ        8. คุณพรรณีย์   ประจวบพันธ์ศรี

9. คุณสุภาพร   เริ่มวงศ์

คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯมีดังนี้

1. ศ. เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ 2. คุณเธียร   รติธรรมกุล

3. นพ. ชวลิต  อนวัชการ             4. คุณลินดาร์   อนวัชการ

5. คุณณรงค์   โชควัฒนา            6. คุณอัธยา    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

7. คุณใจฟ้า    ทรัพย์สินทวีลาภ     8. คุณสุรินทร์   ราชปาล

 

วาระการประชุมฯที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1  ประกาศสมาคมมังสวิรัติไทย ฉบับที่ 1/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ และแนะนำคณะกรรมการ

แนะนำรายชื่อคณะกรรมการที่แต่งตั้ง (โดยมีเอกสารแนบ)เพิ่มเติม  ท่านนายกฯ ต้องการให้มีการประชุมฯอย่างน้อยเดือนละครั้ง ในวันพุธสุดท้ายของเดือน และเริ่มประชุม

เวลา 18.00 น. – 20.00 น.  หากยังมีเรื่องคงค้างก็ยกไปพิจารณาคราวหน้าต่อ โดยนัดแนะการประชุมฯจะนัดล่วงหน้า โดย คุณสุภาพร  และขอให้ตอบ SMS กลับมายืนยันเพื่อการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯไว้ให้

*** หมายเหตุ ***   วันพุธ ในเดือนเมษายน  ดร. อาจอง  ไม่อยู่ท่านอยู่บาหลี

1.2  เรื่องสถาบันที่ตั้งของสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ประจำ ทางอาคารอริยสัจสี่ ยินดีให้ใช้สถานที่ แต่ขอเพียงแค่เป็นสถานที่ประสานงาน เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาภายหลัง

1.3  เรื่องเปิดบัญชีใหม่ของสมาคมฯ จากมติของที่ประชุมที่ครั้งที่แล้วว่าจะมีการเปิดบัญชีใหม่ของสมาคมฯ  โดยคงบัญชีเก่าเอาไว้ในจำนวนเงิน ประมาณ 100 บาท  ส่วนเงินที่เหลืออยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาท  ก็เปิดเป็นแคชเชียร์เช็คในนามของสมาคมฯ โดยมีการกำหนดผู้มีอำนาจลงนามทั้งหมด 3 ท่าน คือ  1. ศ. เกียรติคุณ ดร. พิชัย  โตวิวิชญ์ (นายกสมาคมฯ),

2. คุณอภิวุฒิ  วิศรุตนาถ (เหรัญญิกสมาคมฯ),  3. คุณประธาน   วงศ์วังไพศาล (เลขาธิการสมาคมฯ)  ก็คือ กำหนดเพียง 2 ใน 3 เป็นผู้มีอำนาจลงนามในการเบิกจ่ายบัญชี  โดยจะเปลี่ยนเป็นธนาคารทหารไทย  สาขารัชดาภิเษก  เพื่อความสะดวก  และจะให้นำรายงานวันนี้เป็นมติในการเปิดบัญชีใหม่

 

วาระการประชุมฯที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2.1  เรื่องการจัดงาน มหกรรม “สุขภาพดี  ชีวีเป็นสุข”    ร่วมกับชมรมอยู่ร้อยปี  ชีวีเป็นสุข  และกระทรวงสาธารณะสุข  ณ  Esplanade  แคราย  นนทบุรี  วันที่ 24-31  มีนาคม  2556

ในงานก็จะมี  หมอณรงค์  นิ่มสกุล   ร่วมเป็นแม่งาน และก็มีวิทยากรหลายท่าน เช่น  ดร. องอาจ  ชุมสาย ณ อยุธยา,  หมอณรงค์  นิ่มสกุล,  หมอวิจิตร  โหตระ,  หมอเฉก,  หมอวิชัย  เป็นต้น  ในงานนี้จะมีการแถลงข่าวในวันที่  4 มีนาคม  แล้วจะเชิญรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข หรือ ปลัดมาเป็นประธานในงานแถลงข่าว  และ จะมีท่านอำนวย  วีระวรรณ    และ  ศ. เกียรติคุณ ดร. พิชัย   โตวิวิชญ์    เข้าร่วมด้วยใน วันที่ 24  คงจะเป็นพิธีเปิดเฉยๆยังไม่มีอะไร  ทาง Esplanade เค้าจะยกโรงหนังให้ฟรีทั้งโรงเลยเพื่อจัดการบรรยาย  ช่วงเช้าประมาณ 11.00 น.- 12.00 น.  จะมีวิทยากรบรรยาย 1 คน  และช่วงบ่าย 1 คน  หลังจากนั้นบ่าย 3 โมงจะมีการฉายหนัง ต่อ  ในงานก็จะมีการออกบูท  ถ้าท่านใดต้องการเสนอผลงานอะไรก็แจ้งมาได้แล้วจะประสานต่อให้  ส่วนท่านที่เป็นวิทยากรบรรยาย อยากจะขอให้ส่งบทคัดย่อมาที่ ศ. เกียรติคุณ ดร. พิชัย  เพื่อดำเนินการต่อไป

 

2.2   การจัดประชุม บรรยายวิชาการร่วมกับชมรมอาหารมังสวิรัติ แห่งประเทศไทย  ให้ในวันอาทิตย์ ที่  31มีนาคม  2556  ณ  อาคารอริยสัจสี่ตามที่อยู่บนหัวกระดาษ เป็นการจัดงานร่วมกันมาหลายปีแล้ว  และปีนี้ก็จะเชิญวิทยากรที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรมาบรรยาย  แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นใคร  ถ้าได้ความแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

2.3   การต้อนรับคณะ Vegan  จากสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ในเทศกาลอาหารเจ  วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556   ณ ที่สำนักงานของสมาคมฯ อาคารอริยสัจสี่

เราจะมีการต้อนรับคณะ Vegan และเป็นปีที่ 3 แล้วที่เค้ามาเยี่ยมชมรมมังสวิรัติไทยของเรา ด้วยความประทับ ในปีที่ผ่านๆมาจึงมีแจ้งการมาอีกครั้งในปีนี้   แต่เนื่องจากว่า ท่านนายกสมาคมฯ และเลขาธิการฯ อีกทั้งคณะกรรมการบางท่านต้องมีภารกิจที่ต้องไป Present งานที่ประเทศมาเลเซีย  เพื่อสานต่องานเอเชียมังสวิรัติที่ กทม. ก็คงต้องหาผู้แทนไว้คอยต้อนรับ โดย ณ ตอนนี้ก็อาจจะแจ้ง คุณพรรณีย์ไว้ก่อนเพื่อให้ช่วยกันเป็นผู้แทนต้อนรับ

 

2.4   กิจกรรมอื่นๆ  ของสมาคมฯ ( โครงการต่างๆของสมาคมฯ )

2.4.1  โครงการเตรียมจัดประชุมนานาชาติ AVC ในปี 2015

ในปี 2015 จะมีการจัดงาน AVC เราก็ได้รับเกียรติจากกอง IVU, EVU, AVU ให้จัดงาน Asia Vegetarian

Conggress  โดยตั้งใจจะจัดใน วันที่ 10 ตุลาคม และจะมีการแบ่งขนาดของงานเป็น 2 ขนาด คือ  ถ้ามีผู้ร่วมงาน

จำนวนไม่เกิน 500 คน ก็เตรียมสถานที่โรงแรมเอราวัณ ไว้แต่ถ้าจำนวนเกิน 500 คนขึ้นไปเราก็อาจจะต้องเปลี่ยน

เป็นศูนย์ประชุม    ซึ่งที่คิดไว้ก็น่าจะเป็น ศูนย์ประชุมสิริกิตต์    เพื่อที่ต้องการให้ร้านอาหาร หรือ ผู้ผลิตอาหาร

หลายๆประเทศร่วมออกบูทด้วย  และเราจะ  Link  กับสมาคมมังสวิรัติของอเริกา,  French Union,  กลุ่ม

Committee ที่ชิคาโก้  และเราจะดึงกลุ่ม Union Vegetarian , ตัวแทน AVU จากทุกจังหวัดมาร่วมงานให้หมด

และคิดว่าจะใช้เวลาในการจัดงานประมาณ 3 วัน หรือ 2 วัน  โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของวิทยากรเป็นหลัก

ในงานจะมีทั้งบรรยายภาษาไทย และอังกฤษ  ส่วนงาน International ก็จะจัดที่ กทม. เหมือนกัน   จึงต้องขอ

มติจากที่ประชุมว่ามีความเห็นด้วยหรือไม่  เพราะทั้งหมดนี้ได้รับความเห็นชอบจาก AVU, EVU, SEAVC, IVU

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และก็จะจัดที่สิงคโปร์ด้วยต่อจัดจาก SEAVC ที่ลาว  และก็จะจัดเวียนต่อไปในแต่ละประเทศ

ในวันเวลาของการจัด South-east Asia ที่ลาว  ก็จะสรุปกันภายในเดือน พฤษภาคมนี้ได้

“คุณพรเทพ”  เสนอความคิดเห็นในเรื่องของการจัดงานในโรงแรมว่า  มักจะมีข้อเสีย คือ  อาหารที่เสริฟจะไม่เจ

ร้อยเปอร์เซ็นต์  เพราะเค้าจะใช้ส่วนผสมที่ทำสำเร็จรูป อย่างเช่น  การทำเค้ก  ไม่ใส่ไข่  ไม่ใส่นม  ก็จริงแต่แป้งที่

นำมาทำเค้กนั้นมีส่วนผสมของไข่อยู่แล้ว  อีกตัวอย่างเช่น  เครื่องหรือน้ำซอสที่สำเร็จรูปก็ไม่เจร้อยเปอร์เซ็นต์ทำ

ให้คนที่จัดงานตามโรงแรมไม่มีทางเลือกต้องยอมกันไป  มติในที่ประชุมจึงมีความคิดเห็นว่าเราก็หลีกเลี่ยงได้โดย

การหาก๊กไปทำเอง  และถ้าขนาดงานของเรามีจำนวนไม่เกิน 500 คน  เราก็สามารถจัดในโรงแรมได้  เพราะเราตั้ง

ราคาเข้างานให้แพงหน่อย

2.4.3   โครงการร่วมมือในการจัดประชุม SEA Veg Congress  ที่ประเทศลาว

สรุปประเทศลาวยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดงานครั้งนี้  เราคงต้องไปช่วยเค้าจัดและจัดเป็นงานขนาดกลาง

แล้วอาจเชิญรัฐบาลลาวร่วมด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศลาวด้วย  และเราอาจจะต้องเชิญ

วิทยากรของเราทั้งหมดไปบรรยาย   หลังกลับมาจากเวียงจันทน์ประมาณเดือนพฤษภาคม   ก็จะแจ้งหมาย

กำหนดการให้ทราบอีกครั้ง

**** หมายเหตุ ****   วันที่ 21-24  พฤศจิกายน  2556   ดร. อาจอง  ไปต่างประเทศ

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน ว่าง

สรุป มติที่ประชุมกำหนดงานไว้เป็น  9, 10, 11  พฤศจิกายน  2556   จัดงานที่ประเทศลาวโดย TVA เป็นแม่งาน

2.4.3   โครงการรวบรวมร้านอาหารมังสวิรัติในประเทศไทย

ขณะนี้กำลังรวบรวมอยู่โดยมีรายละเอียดของที่อยู่  เบอร์โทรติดต่อโดยเชิญให้ร้านอาหารเหล่านี้เข้าร่วมเป็น

สมาชิกทำให้เราทราบว่ามีร้านอาหารเจอยู่ที่ใดบ้าง   สามารถเข้ามาดูได้จากสมาทร์โฟน    โดยให้ข้อมูลในเรื่อง

อาหารตลอดจนการบำบัด และป้องกันโรค    ในเบื้องต้อการสมัครสมาชิกสมาคมฯคิดว่ายังจะไม่คิดค่าสมัคร

จนถึงใกล้ที่จะประชุมฯสามัญประจำปีค่อยมาสรุปกันใหม่

 

2.4.4    โครงการลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในประเทศไทย

เป็นโครงการเบื้องต้อนในการวางรากฐานการรณณรงค์การทานมังสวิรัติ 10% เพื่อที่จะค่อยๆลดการฆ่าสัตว์ลง

จนไม่มีซึ่งจะมีแคมเปญดังนี้

1.  แนะนำองค์กรของเรา

2.  วัตถุประสงค์มุ่งเน้นด้านใด

3.   ทำจดหมายแนะนำตัวแล้วเข้าไปคุยกับองค์กรต่างๆ

4.  หาแนวร่วม  เช่น  สำนักปู่สวรรค์, ซิกซ์นามธารี,  อนุตตรธรรม,  ฮินดู,  ฝ่ายวิชาการ,  ฝ่ายโภชนาการบำบัด

เป็นต้น

5.  แจ้งให้สื่อทราบ

6.  ทำการประชาสัมพันธ์

7.  สนทนากันในโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค

8.  แล้วจัดส่งคำร้องรณรงค์ด้วยคณะกรรมการเอง  และหลังจากนั้นก็จะร่วมระดมโทรศัพท์หากลุ่มเป้าหมาย

***  นายกฯ กล่าว   การทำการรณณรงค์ต้องมีหลักฐานการอ้างอิงเป็นลายลักษณ์อักษร  จึงอยากจะให้ท่านใดที่มี

ความสามารถและชำนาญในข้อมูลด้านใดขอให้ส่งบทความเข้ามา    เพื่อเป็นข้อมูลและรวบรวมขึ้นมาแล้วนำไป

เผยแพร่แล้วเราจะขอแนวร่วมสนับสนุนในการมีเมนูสัก 1 เมนู    เป็นอาหารเจ-มังสวิรัติ  โดยเป็นโครงการเริ่มต้น

ของการลดการฆ่าสัตว์ตลอดจนงดการฆ่าสัตว์

***  คุณพรเทพ    เสนอความคิดเห็นว่า  การลดการฆ่าสัตว์ไปเลยได้จะเป็นการดีมาก  ก็เลยคิดว่าเราเล็งเห็นถึง

วันสำคัญต่างที่คนชอบทำบุญเป็นการชักนำ  คือ   วันพระ    วันเกิด  เพราะ 2  วันนี้คนจะให้ความสำคัญละเว้น

การเข่นฆ่าสัตว์  โดยเฉพาะวันเกิดของแต่ละคนก็เกิดไม่ซ้ำกันอยู่แล้ว    จึงเป็นไปได้ที่จะรณณรงค์ได้ถึง 7 วัน

ให้เริ่มระดมพลระดับชาติเยให้มาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญเหล่านี้  โดยอาจจะให้รับบัตรสมาชิกส่วนลดในการทาน

อาหารเจ-มังสวิรัติ  เป็นต้น

2.4.5  โครงการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

สรุปแล้วทางสมาคมฯต้องขยันสร้างแบรนด์เพื่อให้คนทั่วไปรู้จัก

 

**** เกร็ดความรู้เพิ่มเติม     -  การที่จะได้ไข่ไก่มา 1 ฟอง  จะต้องฆ่าไก่ตัวผู้ 1 ตัว

-          วัวตัวผู้มีอายุไม่เกิน 2 เดือนก็จะถูกฆ่าทั้งหมด เพราะไม่มีประโยชน์ในการเลี้ยงต่อ  ส่วนวัวตัวเมีย

พอถูกรีดจนนมหมดจะถูกฉีดยาเพื่อให้น้ำนมจนน้ำนมหมดก็จะถูกฆ่านำเนื้อไปขาย

-          น้ำนมวัว คือ น้ำละลายไขกระดูกของแม่พันธุ์นม

*********************

วาระการประชุมที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

1.  สมาคมฯน่าจะมีวารสารของสมาคมฯให้กับสมาชิกที่เราเก็บค่าสมาชิกปีละ 100 บาท  โดยให้นักวิชาการส่ง

บทความมาเป็นข้อมูลลงตีพิมพ์  แต่จากประสบการณ์ของคณะกรรมการบางท่านมีความเห็นว่าเป็นการยากใน

การเขียนบทความตีพิมพ์ได้ตลอด

สรุปมติที่ประชุมจะลองจัดทำดูก่อน  โดยคณะกรรมการทุกท่านจะร่วมมือกัน  กำหนดเริ่มดำเนินการปรึกษากัน

หลังจากการประชุมที่ประเทศลาว

2.  คราวหน้าเราจะประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการรวบรวม

3.  ในเรื่องของบัตรสมาชิกอาจจะทำเป็นกรอบพลาสติกแข็ง  พอได้บัตรมาก็สอดเข้าไปในกรอบแล้วห้อยคอได้

เลย

****  มีข้อเสนอแนะ  คุณอภิวุฒิ  กล่าวว่า  เราอาจจะจัดทำบัตรกันขึ้นมาเลยแล้วสแกนเข้าไปใน Facebook

เพื่อที่จะง่ายต่อการค้นหา

 

ประธานกล่าวปิดการประชุมฯ  เวลา  20.00 น.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

อาคารอริยสัจสี่  เลขที่ ๕๑  ซอยเพชรเกษม ๖๕  ถนนเพชรเกษม  เขตบางแค  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๖๐

Ariyasajsee  Building,  51 Soi Petchakasem 65, Petchakasem Road, Bangkae, Bangkok 10160

Tel. 02 421 5286  Fax. 02 421 5254  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it thai-tva.org

-----------------------------------------------------------------

20  พฤษภาคม  2556

 

เรื่อง   ขอเชิญร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2556

เรียน   คณะกรรมการทุกท่าน

สิ่งที่แนบมาด้วย    1. ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2556

 

ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการสมาคมมังสวิรัติไทยทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ

ครั้งที่ 4/25

56    ประจำเดือนพฤษภาคม 2556     ในวันพุธ  ที่  29  พฤษภาคม  2556 เวลา  18.00 - 20.00 น.

ณ  ห้องอาหาร “กระท่อมมังสวิรัติ”  ซอยวิภาวดี 16/21  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  โดยมีระเบียบ

วาระการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการทุกท่านรับทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความเมตตาให้ความ

ร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากมา ณ ที่นี้ด้วย

 

ขอแสดงความนับถือ

 

( นายประธาน   วงศ์วังไพศาล )

เลขาธิการสมาคมมังสวิรัติไทย

 

โทร. 087-6811145   โทร.สาร. 02-8906150

E- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

...................................................................................................................................


สมาคมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

 

อาคารอริยสัจสี่  เลขที่ ๕๑  ซอยเพชรเกษม ๖๕  ถนนเพชรเกษม  เขตบางแค  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๖๐

Ariyasajsee  Building,  51 Soi Petchakasem 65, Petchakasem Road, Bangkae, Bangkok 10160

Tel. 02 421 5286  Fax. 02 421 5254  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it thai-tva.org

 

21  มีนาคม  2556

 

เรื่อง   ขอเชิญร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2556

เรียน   คณะกรรมการทุกท่าน

สิ่งที่แนบมาด้วย    1. ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2556

 

ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการสมาคมมังสวิรัติไทยทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ

ครั้งที่ 2/2556  ประจำเดือนมีนาคม 2556  ในวันพุธ  ที่  27  มีนาคม  2556 เวลา  18.00 - 20.00 น.

ณ  ห้องอาหาร “กระท่อมมังสวิรัติ”  ซอยวิภาวดี 16/21  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  โดยมีระเบียบ

วาระการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการทุกท่านรับทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความเมตตาให้ความ

ร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 

ขอแสดงความนับถือ

( นายประธาน   วงศ์วังไพศาล )

เลขาธิการสมาคมมังสวิรัติไทย

 

โทร. 081-8213716   โทร.สาร. 02-8906150

E- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

---------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการสมาคมมังสวิรัติไทย ครั้งที่ 2/2556

ประจำเดือน มีนาคม 2556

วันพุธ  ที่  27  มีนาคม  2556

ณ ห้องอาหาร “กระท่อมมังสวิรัติ” ซอยวิภาวดี 16/21

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ( โทร. 02-9615083 )

*******************************************************

- เริ่มประชุมเวลา   18.00 น.

- ประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ

โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระการประชุมฯที่ 1 ประธานแจ้งเรื่องต่างๆให้ทราบ

วาระการประชุมฯที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

วาระการประชุมฯที่ 3 เรื่องที่ยังประชุมฯค้างอยู่เพื่อรอมติ

วาระการประชุมฯที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระการประชุมฯอื่นๆ ( ถ้ามี )

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 20.00 น.

เชิญร่วมรับประทานอาหารเย็น-------------------------------------------------------------------

***********************************

รายงานการประชุมเตรียมงานมังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 5/2555

วันศุกร์ ที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2555  เวลา  18.00 น. - 19.00 น.

ณ.  ร้านสปาฟู้ดส์  ( สาขาสลิมโบ้  อาร์ซีเอ )  ถ. พระราม9

 

- เริ่มประชุมเวลา  18.00 น.

- ลงทะเบียน

- คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯมีทั้งหมด 5 ท่านดังนี้

1. รศ. ดร. พิชัย        โตวิวิชญ์                         ( อุปนายกสมาคมฯคนที่ 1 )

2. คุณอภิวุฒิ           วิศรุตนาถ                        ( อุปนายกสมาคมฯคนที่ 2 )

3. คุณเธียร                รติธรรมกุล                         ( กรรมการที่ปรึกษานายกสมาคมฯ )

4. คุณประธาน          วงศ์วังไพศาล                      ( เลขาธิการสมาคมฯ )

5. คุณสุภาพร           เริ่มวงศ์                            ( ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ )

 

- คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯมีทั้งหมด 2 ท่านดังนี้

1. คุณประเสริฐ        สุโขธนัง                          ( กรรมการทั่วไป และ ประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ )

2. คุณ Stinder       Narula                        ( กรรมการร่วมจัดงาน )

 

ประธานในที่ประชุมฯ โดย รศ. ดร. พิชัย  โตวิวิชญ์   ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ และคณะกรรมการทุกท่านต่างระดมความคิดเห็นกันเรื่องรูปแบบของงานในการจัด งานกรุงเทพฯต่อจากเชียงใหม่ โดยคาด –การณ์งบประมาณไว้ประมาณ  200,000 บาท  และจัดหาสถานที่โดยคาดว่าจะจัดทุกๆ 2 เดือนครั้ง  และจัดหากิจกรรมที่สนุกๆและน่าสนใจ โดยกำหนด cost ไว้ไม่เกินคนละ 500 บาท  มีการเปิดรับสมัครสมาชิก

ในวันแรก  และครั้งแรกภายในงานโดยสมัครฟรีเป็นระยะเวลา 1 ปี

วาระการประชุมฯที่ 1 ประธาน และ เลขาธิการแจ้งเรื่องให้ทราบในการเตรียมงานและความก้าวหน้า

การจัดงานประชุมมังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 5

1.  มีชาว vegan จากอเมริกาจะมาเยี่ยมประเทศไทยในช่วงเทศกาลกินเจ  โดยส่งเรื่องมาทางเลขาธิการ

สมาคมมังสวิรัติ  และรศ. ดร. พิชัย  ด้วยและก็ได้ตอบรับไปแล้ว  โดยมีระเบียบการดังนี้

ในวันอาทิตย์  ที่  14  ตุลาคม   2555   เวลานัดหมาย  11.30 น.  ( มีผู้มาเยือนทั้งหมด 28 คน  เป็นนัก –

มังสวิรัติทั้งหมด  จะมาร่วมรับประทานอาหาร  และมาเยี่ยมชมชมรมมังสวิรัติ  เรียกว่า  ชมรมอาหาร –

มังสวิรัติแห่งประเทศไทย  จะมาเที่ยวเดินชมที่อาคารอริยสัจสี่ ซอย65  ถนนเพชรเกษม ในเวลา 12.30 น.

เดินชมศูนย์  หลังจากนั้นประมาณ 10 กว่านาที  จะร่วมสัมมานาโดยทางคณะมังสวิรัตินี้จะส่งตัวแทน 2

ท่านมาร่วมสัมมานาคงแล้วเสร็จประมาณ 14.00 น.  และวารสารมังสวิรัติจะบริจาคเงิน 5,000 บาท  ให้

-1-

กับทางสมาคมฯ

2.   ในวันที่  12  กันยายน  2555   ที่ซอยเพชรเกษม65  มีกิจกรรมจัดงานโดยเชิญผู้นำศาสนาต่างๆ 5

ศาสนาคือ  พุทธ  คริสต์  อิสลาม  ฮินดู  ซิกซ์  มาพูด  เรื่อง “ศาสนาสัมพันธ์  เพื่อสันติสุข และ สันติภาพ”

โดยเชิญ  พลเอกสายหยุด  มาเป็นประธานถ้าทุกท่านสะดวกร่วมงาน  ได้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงแก่ผู้ที่เสีย

ชีวิตในสงครามฮิโรชิม่า

วาระการประชุมฯที่ 2 เรื่องคณะกรรมการพิเศษที่เชิญมาร่วมประชุมฯในนามของซิกซ์นามธารี

เรื่องจะเชิญ  คุณอัมรินทร์    ปิยะสัจเดช  มาเป็นคณะกรรมการพิเศษของสมาคมฯ  ซึ่งท่านเป็นนักมังสวิรัติ

และเป็นนักเขียนเกี่ยวกับมังสวิรัติ  โดยให้ตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา  เพราะต้องการมีส่วนร่วมโดยครั้งหน้า

ประชุมจะเรียนเชิญเข้าร่วมด้วย

วาระการประชุมฯที่ 3 เรื่องของแบบฟอร์มลงทะเบียนฉบับภาษาไทย

แจกเอกสารการลงทะเบียนเข้างานมังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 5 (ฉบับภาษาไทย ) และโปรแกรม

การจัดงานให้ทุกท่านกรอกรายละเอียด  โดยทุกท่านได้มีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการจัดงาน

เล็กน้อย  และมีการอ่านรายละเอียดของครั้งที่แล้วให้ทุกท่านรับทราบ  โดยผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ

วาระการประชุมฯที่ 4 เรื่องให้พิจารณาโดยเลขาธิการสมาคมฯ ( ถ้ามี )

กล่าวโดย    1.  มีรีวิวของนักเรียนจากโรงเรียนที่พะเยามาแสดงเปิดงาน

2. เรื่องบูทมีการจองไว้แล้วทั้งหมด 4 บูท  ส่วนสปอนเซอร์ที่ไม่ออกบูทแต่ช่วยสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์  เช่น  น้ำมันรำข้าวคิง  ส่วนน้ำดื่มตราช้างร่วมออกบูทด้วยแต่ขอเป็นบูทฟรี  และผู้ผลิตสาหร่าย

สไปรูลีน่ากำลังรอคำตอบอยู่  ส่วนใหญ่ที่จะออกบูทจะขอเวลาใกล้ๆวันงานจึงจะให้คำตอบ

3. เรื่องหลักฐานการโอนเงินจะประสานกันระหว่าง สุภาพร และ อ. กมล

วาระการประชุมฯที่ 5 เรื่องเสนอขอความคิดเห็นและลงมติ ( ถ้ามี )

ผู้ที่มาออกร้านกับสมาคมฯ หรือเป็นผู้สนับสนุนก็คงจะต้องการใบเสร็จรับเงิน  ก็ควรจะแจ้งให้สมาคมฯ

จัดทำใบเสร็จรับเงินให้ด้วย

วาระการประชุมฯที่ 6 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )

คณะกรรมการในแต่ละท่านได้แบ่งการติดต่อเรื่องของสถานที่ในการจัดงานต่อที่ กทม.  และเปรียบเทียบ

ราคาค่าเช่าสถานที่  โดยกำหนดวันจัดงานเป็น วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ( โดยประมาณ )  และมีการคิดออก

แบบโปรโมชั่น คือ มาร่วมงานพร้อมครอบครัวจะมีส่วนลด 1 คน เช่น เข้า 3 คน แถมให้เข้าฟรี 1 คน  เป็น

โปรโมชั่นส่งเสริมครอบครัว หรือมีส่วนลด 10 %  ด้านคุณอภิวุฒ  เสนอไอเดียเนื่องจากมีประสบการณ์จาก

การจัดงานปล่อยปลา  จึงนำไอเดียเสนอเป็นกิจกรรมจัดร่วมกับงานครั้งนี้  โดยมีการบรรยายวิชาการ, พูด

ธรรมะกฎแห่งกรรม, ปล่อยปลา  ส่วนอาหารก็อาจจะสั่งเป็นอาหารกล่องแบบบุฟเฟ่ต์  คณะกรรมการทุก

ท่านในที่ประชุมฯต่างเห็นด้วย

ประธานกล่าวปิดการประชุมฯ  เวลา  19.30 น.

บันทึกการประชุมฯโดย สุภาพร  เริ่มวงศ์ (ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ ) 089-5006740 ,  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

------------------------------------------------------

การประชุมกรรมการในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมมังสวิรัติไทย

ครั้งที่ 5/2556 ประจำเดือน มิถุนายน  2556 -วันพุธ  ที่  26  มิถุนายน  2556

ณ ห้องอาหาร “กระท่อมมังสวิรัติ” ซอยวิภาวดี 16/21 แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ( โทร. 02-9615083 )f

***********************************************************************

- ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ

- เริ่มประชุมเวลา   18.00 น.

- ประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ

 

โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระการประชุมฯที่ 1 ประธานแจ้งเรื่องต่างๆให้ทราบ

1.1  เรื่องความคืบหน้าของการแต่งตั้งสาขาของสมาคมฯต่างๆในจังหวัดต่างๆ

1.2  เรื่องความคืบหน้าในการประชุมงานมังสวิรัตินานาชาติที่ประเทศลาว ( โดยเลขาธิการฯ )

วาระการประชุมฯที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

วาระการประชุมฯที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1  เรื่องโครงการงดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในอาหารไทย

3.2  เรื่องใบประกาศษนียบัตรของสมาคมฯ

วาระการประชุมฯที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระการประชุมฯอื่นๆ ( ถ้ามี )

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 20.00 น.

เชิญร่วมรับประทานอาหารเย็น

-------------------------------------

รายชื่่อคณะกรรมการสมาคมฯ

บทความยอดนิยม(Top Articles)

สมาคมมังสวิรัติ ชม.(CM TVA)

ร้านอาหารมังสวิรัติ/เจ (Veggie Rest.)

แหล่งข้อมูลฟรี ด้านวิถึมังสวิรัติ/เจนานาขาติ- Free Web of data source about vegetarianism in Thailand and Asia